Thursday, October 8, 2009

MELESTARIKAN ALAM SEKITAR

KEPADA ANAK-ANAK DIDIK, MAAF KERANA FORMAT SEBENAR FORUM TIDAK DAPAT DIPAPARKAN. NAMUN BEGITU, FORMATNYA MENYAMAI FORMAT WAWANCARA
1
WARISAN BANGSA
AKTIVITI: FORUM
Setiap negara, pasti mempunyai nilai dan budaya yang tersendiri. Begitu juga di
negara kita yang terdiri dari lima budaya besar iaitu Melayu, Cina dan India, Kadazan dan
Iban. Namun begitu, akibat arus modenisasi yang semakin hebat pada era ini, sedikit-sedikit
amalan dan cara hidup yang menjadi pegangan hidup , terhakis. Kita lihat di mana-mana ,
masyarakat kurang menghargai nilai estetika yang ada dalam masyarakat, sebagai contoh,
pemakaian kain batik sarung. Amat kurang sekali ,dilihat anak-anak muda memakai kain
sarung batik kecuali di negeri Kelantan dan Terengganu. Sehubungan itu, SEMBANG PAGI
pada pagi ingin membicarakan isu ini secara lebih ilmiah.
Pengerusi: Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang setia berada di
hadapan TV . Tajuk isu pada pagi ini ialah ”WARISAN BANGSA”. Apakah
sebenarnya warisan bangsa yang tergambar dalam kotak fikiran kita? Apa
pula kepentingannya sehingga kita perlu mempertahankan warisan bangsa ini?
Akhir sekali , benarkah arus pemodenan yang dikatakan sebagai punca
hilangnya penghargaan generasi sekarang terhadap warisan bangsa ini ?
Bagi membincangkan persoalan-persoalan yang dikemukakan , tiga orang
tokoh telah dijemput, di sebelah kanan saya ialah Pengarah Arkib Negara iaitu
Datuk Seri Atiq Azman. Di sebelah kiri saya, Presiden Yayasan Belia Negara,
Dato’ Afiq Agos dan di hujung sana ialah, Budayawan Negara, Datuk Radin
Syamel.
Bagi mendapatkan takrifan yang tepat tentang warisan bangsa, amat sesuai
sekali jika Datuk Radin Syamel memulakan bicara kita pada pagi ini. Baiklah
Datuk, apakah definisi yang paling sesuai untuk tajuk kita pada hari ini?
Datuk Radin
Syamel: Terima kasih saudara pengerusi. Jika dilihat dari sudut budaya, warisan bangsa
membawa maksud, apa-apa amalan dan cara hidup yang diamalkan oleh
segolongan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Melayu, terdapat
pelbagai cara berpakaian iaitu dalam kalangan Melayu Jawa, kita dapati
mereka memakai songkok bercorak batik tetapi di negeri Kelantan golongan
lelakinya lebih gemar memakai ’kain semutar’. Dalam kalangan kaum Hindu
sendiri terdapat pelbagai jenis kain sari yang mewakili pelbagai etnik dalam
kaum India seperti yang dipaparkan di skrin LCD sekarang. Dalam budaya
Cina pula, kita rujuk makanan yang dimakan oleh kaum Cina, ada makanan
Cina ala-Hokkien, ada makanan ala-Hainan yang mempunyai sedikit kelainan.
Sementara itu, dari sudut sejarah, warisan bangsa pula menjurus pada
peninggalan-peninggalan berbentuk bangunan sama ada bangunan-bangunan
yang dibina oleh penjajah ataupun bangunan-bangunan nenek moyang kita
yang terdahulu. Sebagai contoh, bangunan Muzium Abu Bakar Johor dan
bangunan Sultan Ibrahim di Johor Bahru, merupakan sebuah bangunan binaan
Inggeris yang dibina semasa pentadbiran British di Tanah Melayu. Kewujudan
bangunan ini amat besar ertinya kerana dari aspek seni binanya, amat
berlainan dengan seni bina Melayu pada masa itu. Selain menjadi bukti dalam
sejarah Malaysia bahawa kita pernah dijajah oleh suatu kuasa asing.
Itu sahaja pandangan saya tentang maksud warisan bangsa.
2
Pengerusi: Terima kasih Datuk Radin Syamel. Baiklah penonton, begitulah takrifan
ringkas tentang warisan bangsa. Jika dihalusi, warisan bangsa merupakan
elemen penting untuk membina jati diri dan semangat patriotik dalam
kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi, dalam jiwa generasi muda sekarang.
Maka, kita dengar pandangan Datuk Seri Atiq Azman tentang kepentingankepentingan
mengekalkan warisan bangsa kita. Silakan Datuk Seri.
Datuk Seri
Atiq Azman: Terima kasih saudara pengerusi. Beginilah saudara pengerusi dan penonton,
kita lihat kepentingannya dari aspek pembentukan jati diri terlebih dahulu.
Saya fokuskan pada penggunaan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda.
Seperti yang dikatakan oleh Datuk Radin Syamel sebentar tadi, warisan
budaya bermaksud seluruh cara hidup masyarakat. Jadi, salah satunya ialah
penggunaan bahasa kebangsaan dan ibunda dalam masyarakat. Untuk
membentuk jati diri yang tebal dan tulen, kita tidak dapat lari dari menghargai
dan meletakkan bahasa kita di tempat paling atas. Lihat sahaja , negara-negara
maju, baik Jepun, Korea, Perancis, Cina dan Jerman, rakyat di negara-negara
tersebut amat bangga akan bahasa ibunda dan kebangsaan mereka. Namun ,
pada masa yang sama mereka merupakan gergasi ekonomi dunia misalnya,
Jepun merupakan negara industri robotik paling canggih di dunia.
Yang dapat dirumuskan berdasarkan pendapat saya sebentar tadi ialah, semua
negara maju amat menghargai, bangga dan memartabatkan bahasa ibunda dan
kebangsaan masing-masing. Mereka mempelajari bahasa asing semata-mata
untuk mendapatkan ilmu dan dibawa balik ke negara mereka untuk
dimanfaatkan. Perlu diingatkan juga jika kita bercita-cita menjadi negara maju
dalam acuan dan budaya kita sendiri, bahasa kebangsaan dan ibunda perlu
dimartabatkan dengan bersungguh-sungguh. Bagi saya, bangsa yang tidak
menghargai keunikan bahasa ibunda dan kebangsaan sendiri, sebenarnya amat
longgar jati diri dan semangat patriotiknya.
Seterusnya, saya melihat kepentingan menghargai dan mengekalkan warisan
bangsa ialah kesannya kepada anak-anak kecil dan remaja yang masih muda.
Jika kita mahu generasi muda kekal dalam budaya hidup nenek moyang yang
penuh dengan nilai-nilai ketimuran, maka warisan bangsa seperti adat resam ,
yang merangkumi cara berpakaian, makanan dan cara bermasyarakat perlu
berterusan menjadi amalan. Bagi saya, bangsa berjaya ialah bangsa yang
berjaya menjadi ikon dunia tetapi masih mengekalkan cara hidup nenek
moyang yang positif. Saya rujuk,Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan
Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohammed iaitu, beliau mahu
Malaysia muncul sebagai negara maju beracuan sendiri. Tidak meniru manamana
budaya negara lain. Maka, untuk merealisasikan impian ini, kita perlu
pastikan warisan bangsa kita kekal menjadi ikon dalam diri setiap anak muda.
Itulah sahaja pandangan saya saudara pengerusi.
Pengerusi: Terima kasih Datuk, menarik sekali penjelasan sebentar tadi. Yang paling
menarik ialah isu tentang kepentingan warisan bangsa ini kepada golongan
muda. Namun begitu, yang kita semua lihat sekarang, warisan bangsa ini
seolah-olah ditelan oleh arus pemodenan yang amat laju pergerakannya.
Untuk melihat fenomena ini dengan lebih jelas, saya jemput Dato’ Afiq Agos
untuk memberi pandangan beliau tentang gejala serius ini.
3
Dato’
Afiq Agos : Terima kasih saudara pengerusi. Berbicara tentang arus pemodenan ini, kita
tidak lari dari mengaitkannya dengan isu globalisasi. Jika, kita rujuk Kamus
Dewan Bahasa Edisi Keempat , globalisasi membawa takrif , proses yang
membolehkan sesuatu aktiviti ( sosial, ekonomi, kebuayaan dan sebagainya)
disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia,
terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi dan dasar terbuka.
Jadi, dapat disimpulkan pengglobalisasian memang berupaya menghakis nilainilai
hidup dalam masyarakat.
Dalam dunia yang tiada lagi sempadan, siapa-siapa yang kuat memang
berupaya mengubah rupa bentuk masyarakat dunia. Saya ambil contoh, negara
maju iaitu Amerika Syarikat yang dikatakan gergasi dalam semua aktiviti
dunia, dari bidang sosial hinggalah ketenteraan. Masyarakat dunia cenderung
melihat negara ini sebagai negara yang ideal untuk diikuti, agar sama-sama
dapat bergelar masyarakat moden. Situasi ini banyak menempiasi generasi
muda sehingga kita lihat pengagungan terhadap pakaian dari Barat amat
dominan. Malah, dalam masyarakat Cina, kita dapati anak-anak mudanya
jarang-jarang memakai pakaian Cheong Sam sebagai pakaian harian, malah
tidak juga menjadi pilihan semasa Tahun Baru Cina. Bagi saya itu satu
kerugian kerana pakaian merupakan salah satu identiti bangsa Cina selain
bahasa ibunda.
Pengaruh modenisasi yang kedua terhadap warisan bangsa ialah kurangnya
penghargaan terhadap nilai-nilai estetika sejarah negara dan seni pertukangan
nenek moyang. Kita dapati kerakusan membina bangunan berciri moden telah
hampir membenam keindahan seni bangunan tradisional. Jarang-jarang kita
lihat masyarakat membina bangunan yang dihiasi ukiran budaya Melayu, Cina
dan India. Sehinggakan pelbagai langkah diambil untuk mengekalkan
pengetahuan ini dalam minda masyarakat seperti mewujudkan Taman Mini
Malaysia di Air Keroh , Melaka. Di taman ini, barulah kita dapat mengenali
rupa bentuk rumah-rumah tradisional rakyat Malaysia yang terdiri daripada
pelbagai kaum dan etnik. Saudara pengerusi, itulah pendapat saya tentang
perkara ini.
Pengerusi: Terima kasih Dato’. Begitulah pandangan-pandangan tajam daripada ahli-ahli
panel kita . Saudara penonton, memang tidak dapat dinafikan bahawa, warisan
bangsa amat perlu untuk dipelihara. Oleh itu, pelbagai usaha dilaksanakan
bagi memastikan warisan budaya kita terus mendominasi kehidupan
masyarakat. Saya amat tertarik dan kagum akan usaha Allahyarhamah Datin
Seri Endon Mahmood, isteri Perdana Menteri kita, yang berusaha gigih agar
batik dan songket kembali segar dalam masyarakat. Begitu juga usaha mantan
Menteri Pertanian, Datuk Seri Sanusi Joned yang bekerja keras
mempopularkan makanan kampung iaitu ikan patin, ikan lampan, ikan talapia
dan ulam-ulaman. Di bawah pengawasan Kementerian Pertanian pada ketika
itu, pelbagai promosi dilakukan di hotel-hotel, di pasar-pasar tani dan pasarpasar
malam.Selain itu, usaha gigih kerajaan Melaka mengekalkan bangunanbangunan
bersejarah di Banda Hilir , Melaka amat disyukuri. Hal ini kerana,
Banda Hilir ialah mercu tanda sejarah negara kita. Semangat cinta akan negara
sewajarnya berkobar-kobar dalam jiwa setiap generasi apabila melihat kesan-kesan
peninggalan penjajah. Oleh itu, mulai hari ini, sama-samalah kita menghargai
warisan bangsa kita. Hanya bangsa yang kenal jati diri ialah bangsa yang dihormati.
4
Sekian saja, rancangan SEMBANG PAGI. Saya sudahi dengan assalamualai’kum.
Sehingga jumpa lagi.
( TEKS UJIAN LISAN BERKUMPULAN )

Wednesday, September 30, 2009

cikgujana, -bahan bantu mengajar

Anak-anak didik boleh melayari blog di atas untuk mendapatkan beberapa buah soalan bagi karangan berpandu

Tuesday, September 29, 2009

MELESTARIKAN ALAM SEKITAR

TEKS FORUM YANG SEBENAR TIDAK DAPAT DIMUAT TURUN. HARAPA PARA PELAJAR SUDAH ARIF TENTANG FORMAT PENULISAN ESEI JENIS FORUM

Teks Lisan 4 Arif
Muhammad Nasir Ibrahim
Muhammad Hafiz Baharudin
Aisyamariam Ulza
Wong Xin Yi


UJIAN LISAN BERKUMPULAN
PERBINCANGAN ILMIAH: FORUM

TAJUK: MELESTARI ALAM SEKITAR

Mutakhir ini, arus modenisasi menderaskan lagi pembangunan negara. Pelbagai projek sosioekonomi dijalankan dengan begitu rancak namun secara tidak sedar alam sekitar sudah terjejas. Satu kemelut yang terpaksa dihadapi oleh negara kita. Kita sebenarnya tersepit antara keinginan menjadi sebuah negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara, bak kata peribahasa “ditelan mati mak,diluah mati bapa”. Untuk melihat isu ini dengan lebih jelas, satu perbincangan ilmiah telah dianjurkan oleh Persatuan Pencinta Alam Sekitar Daerah Johor Bahru sempena kempen “Sayangi Bumi Kita”


Pengerusi: Assalamualaikum kepada hadirin sekalian. Saya Profesor Nasir Ibrahim mengucapkan selamat dating kepada semua yang ada di sini. Semuga kedatangan Tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ilmu ini diberkati Allah S.W.T. Sempena kempen “Sayangi Bumi Kita” yang sedang berlangsung di seluruh negara, Persatuan Pencinta Alam Sekitar Johor Bahru mengambil kesempatan untuk bersama-sama membantu kerajaan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang kepentingan alam ini kepada kita. Visual yang ditayangkan kepada kita sebentar tadi menunjukkan betapa hebatnya serangan pencemaran di seluruh dunia. Hal ini amat mengerikan kerana selama ini kita semua hidup dalam sebiji “belon” yang terlalu kotor.

Oleh itu, bagi membincangkan fenomena ini dengan lebih spesifik dan bermaklumat, penganjur telah menjemput tiga orang tokoh yang terlibat secara langsung dengan alam sekitar iaitu di sebelah kanan saya ialah Datuk Muhammad Hafiz Ali , Pengarah Jabatan Metreolagi Malaysia. Di sebelah kiri pula ialah Dr. Wong Xin Yi, aktivis pencinta alam yang sangat aktif di peringkat antarabangsa. Beliau bertugas sebagai sebagai pensyarah kanan di Jabatan Pembangunan Alam Sekitar , Universiti Sains Malaysia. Di hujung sana pula, Datuk Aisyamariam Ulza , Setiausaha Kerja bagi Kementerian Sains dan Alam Sekitar, Putrajaya.

Selamat datang semuanya ke majlis ini. Baiklah, semua yang berlaku mesti ada punca atau punca-puncanya, begitu juga dengan isu ini. Terlalu banyak pendapat yang diberi tentang pencemaran air, udara dan bunyi. Oleh itu, kita dengar pendapat Dr. Wong Xin Yi tentang persoalan ini. Silakan Doktor.

Dr. Wong Xin Yi: Terima kasih Profesor Nasir . Sebelum saya bincangkan tentang punca-puncanya, saya rasa lebih baik diterangklan terlebih dahulu maksud pencemaran. Pencemaran alam sekitar membawa maksud perbuatan mencemarkan alam sekitar dengan unsur-unsur yang kotor. Maka, sesuatu yang pada asalnya bersih dan dapat digunakan dengan baik dan selamat telah menjadi kotor dan mendatangkan mudarat apabila digunakan.

Antara punca-punca yang diwartakan oleh sebagai penyebab pencemaran. terbahagi kepada dua jenis iaitu ;:Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semulajadi .Pencemaran yang disebabkan oleh faktor semulajadi ialah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya
Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia . Pencemaran yang disebabkan oleh faktor manusia ialah pencemaran yang dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengaja . Antaranya ialah pencemaran udara. Contohnya, gas-gas beracun, zarah-zarah yang terperangkap hasil dari asap kenderaan, jerebu dari kesan pembakaran secara terbuka dan sebagainya. Pencemaran air,contohnya, pembuangan air kumbahan, sisa-sisa kimia, haba, pembuangan sampah dan sebagainya Pencemaran tanah,contohnya, pemusnahan hutan akibat pembalakan, pembuangan sisa-sisa kimia dan sisa-sisa pepejal .
Saya rujuk pencemaran akibat aktiviti manusia sebagai perbincangan. Di Malaysia, hampir 90%-95% kawasan pedalaman telah mempunyai sistem jalan raya ;bermakna jumlah kenderaan bermotor di negara kita telah meningkat secara keseluruhannya. Namun begitu, kenderaan bermotor merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara di negara kita. Rujukan saya seterusnya ialah pencemaran laut; lebih 90% daripada punca pencemaran laut adalah disebabkan oleh aktiviti manusia dan baki 10% adalah berpunca dari sektor perkapalan . dapatan ini berdasarkan kajian Persatuan Pencinta Alam, bertajuk Tumpahan Minyak Yang Meracuni Perairan Malaysia, yang disiarkan dalam majalah Dewan Kosmik (Mac), DBP, Kuala Lumpur, 1995, m.s.:53-55)
Bagi pencemaran tanah pula, saya rujuk pada penerokaan hutan. Hutan memang mempunyai nilai komersial dalam ekonomi negara. Hutan didapati membekalkan kayu balak dan kertas yang merupakan satu sumber penting bagi pendapatan mata wang asing . Di kawasan tropika, rotan dianggarkan menyumbangkan nilai tahunan sebanyak RM 1200 juta setahun dalam perdagangan dunia. Akan tetapi eksploitasi hutan yang melampau untuk tujuan pembalakan, pertanian, ternakan dan sebagainya telah mengakibatkan pencemaran alam yang sangat dahsyat .
Oleh itu, jelaslah pencemaran alam sekitar banyak dilakukan oleh tangan-tangan manusia berbanding kejadian pencemaran semula jadi seperti gempa bumi, letusan gunung berapi dan ribut taufan. Setakat ini sahaja pendapat saya tentang punca-punca pencemaran, saudara pengerusi.
Pengerusi: Terima kasih Dr. Wong Xin Yi kerana memberi pandangan yang bernas. Jika teliti, memang benar pencemaran banyak dicetuskan oleh manusia sendiri. Apabila keuntungan yang tergambar di hadapan mata, nilai-nilai murni tidak lagi menjadi pegangan . yang menyedihkan semua penduduk dunia merasai kesan negatifnya sedangkan yang melakukan kerosakan hanyalah segelintir manusia. Bagi melihat sejauh mana fenomena buruk pencemaran ini, kita tujukan permasalahan ini kepada datuk Muhammad Hafiz Ali. Silakan Datuk.
Datuk M. Hafiz Ali: Terima kasih saudara Nasir. Tentang kesan buruk pencemaran ini , saya berpendapat semua rakyat Malaysia telah mengetahui dan menontonnya di televisyen atau internet. Kesan yang amat dirasai sekarang akibat pencemaran udara ialah pemanasan global yang semakin meningkat dari hari ke hari. Pemanasan global telah mengubah cuaca dan sistem iklim dunia.Ribut taufan misalnya berlaku dengan amat kerap. Selain itu, berlakunya pencemaran serius secara global seperti kesan rumah hijau, permusnahan ozon dan hujan asid . Sementara itu, pengeluaran gas monoksida iaitu sejenis gas beracun yang boleh membunuh sekiranya terkumpul dalam kawasan yang tertutup . Sejenis lagi unsur yang boleh terhasil melalui penggunaan kenderaan bermotor ialah plumbum iaitu sejenis bahan kimia yang sangat beracun dan boleh menyebabkan kerosakan otak terutamanya dalam kalangan kanak-kanak .
Seterusnya kita lihat pula kesan pencemaran air. Saya ambil bukti yang berlaku di Jepun iaitu Teluk Minamata, Jepun. Pencemaran toksik terdapat dalam air menyebabkan simptom kebas-kebas, sakit kepala, kabur penglihatan dan penuturan yang tidak betul . Sesetengahnya berakhir dengan kelumpuhan dan ada yang menemui maut . Simptom yang disebabkan oleh keracunan raksa ini telah membabitkan beratus-ratus keluarga nelayan . penyalit ini seyerusnya dikenali sebagai penyakit Minamata .
Kesan daripada pencemaran yang berlaku bukan sahaja dialami oleh manusia bahkan turut memberi kesan kepada kehidupan yang lain . Antara kesan pencemaran yang banyak membunuh organisma laut di perairan cetek ialah kesan daripada tumpahan minyak ke laut . Apabila tumpahan minyak berlaku dengan banyak berhampiran persisiran pantai ia membentuk lapisan minyak yang mengancam kehidupan laut serta burung . Tumpuhan tersebut juga turut menjejaskan tumbesaran dan kesuburan plankton yang boleh mengurang pembiakan makanan laut . dalam jangka panjang akan menjejaskan sumber pendapatan nelayan.
Antara kesan yang dianggap kronik ialah anomalia, iaitu pembesaran tubuh dan tingkah laku yang tidak normal, serta kurang daya ketahanan badan kesan penggunaan sumber air yang tersebut . Itu sahaja pendapat saya saudara pengerusi.
Pengerusi: Terima kasih Datuk. Nampaknya , kesan pencemaran ini bukanlah sekadar berlaku di negara kita. yang tidak diselia rapi . Oleh itu,beberapa langkah perlu dikenal pasti untuk mengatasi isu yang serius ini. Saya menjemput Datuk Aisyamariam Ulza memperkatakan langkah-langkah yang telah , sedang dan akan diambil oleh kementeriaannya.
Datuk Aisyamariam: Terima kasih dan assalamualikum semua. Apabila disebut Kementerian Sains & Alam Sekitar ini, yang tergambar ialah tindakan-tindakan yang pihak kementerian lakukan.
Antara langkah yang telah dilaksanakan ialah menggalakkan orang ramai menggunakan petrol tanpa plumbum bagi kenderaan bermotor. Mencari alternatif selain daripada minyak juga adalah penting bagi tujuan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Dua bahan alternatif yang dicadangkan ialah gas asli (natural gas) dan Propana.
Dewasa ini, kajian bagi menghasilkan minyak enjin biomassa daripada tumbuh-tumbuhan sedang giat dijalankan. Contohnya di negara kita, ahli sains telahpun menemui sejenis minyak daripada kelapa sawit yang boleh mengurangkan pencemaran udara tanpa menjejaskan kecekapan enjin. Sungguhpun penemuan ini masih terlalu baru untuk dipastikan sama ada ia praktikal atau pun tidak, ia patut dijadikan satu titik permulaan bagi meningkatkan usaha kita ke arah mencapai konsep pembangunan berterusan yang perihatin terhadap persekitaran.
Di peringkat antarabangsa,buat masa ini pula, Malaysia dan Indonesia melalui ASEAN telah menyalurkan pandangan mereka mengenai isu-isu Selat Melaka . Satu rancangan yang dikenali sebagai Rancangan Kontigensi Kebangsaan Mengawal Tumpahan Minyak telah diadakan di Jabatan Alam Sekitar . Objektif kerjasama serantau ini ialah bagi merealisasikan kerjasama serantau untuk membolehkan satu tindakan serta-merta dijalankan bagi mengawal tumpahan minyak yang tertumpah di perairan Malaysia .
Demikianlah sahaja , antara langkah yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kita bagi menangani isu ini.
Pengerusi: Demikianlah pandangan-pandangan daripada panel jemputan kita pada kali ini. Semuga , segala maklumat yang diperoleh dalam malis ilmu ini memberi banyak kesedaran kepada kita. Yang dapat disimpul ialah, pencemaran sebenarnya hasil kerja tangan-tangan rakus sebahagian daripada kita. Sewajarnya kita sedar akan bumi ini sahajalah tempat tinggal kita. Oleh itu sama-sama kita jaga dan pulih semula keindahan alam sekitar kita. Assalamualaikum.

WARISAN BANGSA - FORUM

HARAP MAKLUM: FORMAT FORUM TIDAK TEPAT DARI ASPEK SUSUNAN-
TIDAK DAPAT DISUSUN DENGAN BAIK. DIHARAP
PARA PELAJAR DAPAT MENGENAL PASTI SUSUNAN
YANG SEBENAR.


WARISAN BANGSA
AKTIVITI: FORUM

Setiap negara, pasti mempunyai nilai dan budaya yang tersendiri. Begitu juga di negara kita yang terdiri dari lima budaya besar iaitu Melayu, Cina dan India, Kadazan dan Iban. Namun begitu, akibat arus modenisasi yang semakin hebat pada era ini, sedikit-sedikit amalan dan cara hidup yang menjadi pegangan hidup , terhakis. Kita lihat di mana-mana , masyarakat kurang menghargai nilai estetika yang ada dalam masyarakat, sebagai contoh, pemakaian kain batik sarung. Amat kurang sekali ,dilihat anak-anak muda memakai kain sarung batik kecuali di negeri Kelantan dan Terengganu. Sehubungan itu, SEMBANG PAGI pada pagi ingin membicarakan isu ini secara lebih ilmiah.


Pengerusi: Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang setia berada di hadapan TV . Tajuk isu pada pagi ini ialah ”WARISAN BANGSA”. Apakah sebenarnya warisan bangsa yang tergambar dalam kotak fikiran kita? Apa pula kepentingannya sehingga kita perlu mempertahankan warisan bangsa ini? Akhir sekali , benarkah arus pemodenan yang dikatakan sebagai punca hilangnya penghargaan generasi sekarang terhadap warisan bangsa ini ?

Bagi membincangkan persoalan-persoalan yang dikemukakan , tiga orang tokoh telah dijemput, di sebelah kanan saya ialah Pengarah Arkib Negara iaitu Datuk Seri Atiq Azman. Di sebelah kiri saya, Presiden Yayasan Belia Negara, Dato’ Afiq Agos dan di hujung sana ialah, Budayawan Negara, Datuk Radin Syamel.

Bagi mendapatkan takrifan yang tepat tentang warisan bangsa, amat sesuai sekali jika Datuk Radin Syamel memulakan bicara kita pada pagi ini. Baiklah Datuk, apakah definisi yang paling sesuai untuk tajuk kita pada hari ini?

Datuk Radin
Syamel: Terima kasih saudara pengerusi. Jika dilihat dari sudut budaya, warisan bangsa membawa maksud, apa-apa amalan dan cara hidup yang diamalkan oleh segolongan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Melayu, terdapat pelbagai cara berpakaian iaitu dalam kalangan Melayu Jawa, kita dapati mereka memakai songkok bercorak batik tetapi di negeri Kelantan golongan lelakinya lebih gemar memakai ’kain semutar’. Dalam kalangan kaum Hindu sendiri terdapat pelbagai jenis kain sari yang mewakili pelbagai etnik dalam kaum India seperti yang dipaparkan di skrin LCD sekarang. Dalam budaya Cina pula, kita rujuk makanan yang dimakan oleh kaum Cina, ada makanan Cina ala-Hokkien, ada makanan ala-Hainan yang mempunyai sedikit kelainan.
Sementara itu, dari sudut sejarah, warisan bangsa pula menjurus pada peninggalan-peninggalan berbentuk bangunan sama ada bangunan-bangunan yang dibina oleh penjajah ataupun bangunan-bangunan nenek moyang kita yang terdahulu. Sebagai contoh, bangunan Muzium Abu Bakar Johor dan bangunan Sultan Ibrahim di Johor Bahru, merupakan sebuah bangunan binaan Inggeris yang dibina semasa pentadbiran British di Tanah Melayu. Kewujudan bangunan ini amat besar ertinya kerana dari aspek seni binanya, amat berlainan dengan seni bina Melayu pada masa itu. Selain menjadi bukti dalam sejarah Malaysia bahawa kita pernah dijajah oleh suatu kuasa asing.

Itu sahaja pandangan saya tentang maksud warisan bangsa.


Pengerusi: Terima kasih Datuk Radin Syamel. Baiklah penonton, begitulah takrifan ringkas tentang warisan bangsa. Jika dihalusi, warisan bangsa merupakan elemen penting untuk membina jati diri dan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi, dalam jiwa generasi muda sekarang. Maka, kita dengar pandangan Datuk Seri Atiq Azman tentang kepentingan-kepentingan mengekalkan warisan bangsa kita. Silakan Datuk Seri.

Datuk Seri
Atiq Azman: Terima kasih saudara pengerusi. Beginilah saudara pengerusi dan penonton, kita lihat kepentingannya dari aspek pembentukan jati diri terlebih dahulu. Saya fokuskan pada penggunaan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Seperti yang dikatakan oleh Datuk Radin Syamel sebentar tadi, warisan budaya bermaksud seluruh cara hidup masyarakat. Jadi, salah satunya ialah penggunaan bahasa kebangsaan dan ibunda dalam masyarakat. Untuk membentuk jati diri yang tebal dan tulen, kita tidak dapat lari dari menghargai dan meletakkan bahasa kita di tempat paling atas. Lihat sahaja , negara-negara maju, baik Jepun, Korea, Perancis, Cina dan Jerman, rakyat di negara-negara tersebut amat bangga akan bahasa ibunda dan kebangsaan mereka. Namun , pada masa yang sama mereka merupakan gergasi ekonomi dunia misalnya, Jepun merupakan negara industri robotik paling canggih di dunia.

Yang dapat dirumuskan berdasarkan pendapat saya sebentar tadi ialah, semua negara maju amat menghargai, bangga dan memartabatkan bahasa ibunda dan kebangsaan masing-masing. Mereka mempelajari bahasa asing semata-mata untuk mendapatkan ilmu dan dibawa balik ke negara mereka untuk dimanfaatkan. Perlu diingatkan juga jika kita bercita-cita menjadi negara maju dalam acuan dan budaya kita sendiri, bahasa kebangsaan dan ibunda perlu dimartabatkan dengan bersungguh-sungguh. Bagi saya, bangsa yang tidak menghargai keunikan bahasa ibunda dan kebangsaan sendiri, sebenarnya amat longgar jati diri dan semangat patriotiknya.

Seterusnya, saya melihat kepentingan menghargai dan mengekalkan warisan bangsa ialah kesannya kepada anak-anak kecil dan remaja yang masih muda. Jika kita mahu generasi muda kekal dalam budaya hidup nenek moyang yang penuh dengan nilai-nilai ketimuran, maka warisan bangsa seperti adat resam , yang merangkumi cara berpakaian, makanan dan cara bermasyarakat perlu berterusan menjadi amalan. Bagi saya, bangsa berjaya ialah bangsa yang berjaya menjadi ikon dunia tetapi masih mengekalkan cara hidup nenek moyang yang positif. Saya rujuk,Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohammed iaitu, beliau mahu Malaysia muncul sebagai negara maju beracuan sendiri. Tidak meniru mana-mana budaya negara lain. Maka, untuk merealisasikan impian ini, kita perlu pastikan warisan bangsa kita kekal menjadi ikon dalam diri setiap anak muda.
Itulah sahaja pandangan saya saudara pengerusi.

Pengerusi: Terima kasih Datuk, menarik sekali penjelasan sebentar tadi. Yang paling menarik ialah isu tentang kepentingan warisan bangsa ini kepada golongan muda. Namun begitu, yang kita semua lihat sekarang, warisan bangsa ini seolah-olah ditelan oleh arus pemodenan yang amat laju pergerakannya. Untuk melihat fenomena ini dengan lebih jelas, saya jemput Dato’ Afiq Agos untuk memberi pandangan beliau tentang gejala serius ini.


Dato’
Afiq Agos : Terima kasih saudara pengerusi. Berbicara tentang arus pemodenan ini, kita tidak lari dari mengaitkannya dengan isu globalisasi. Jika, kita rujuk Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat , globalisasi membawa takrif , proses yang membolehkan sesuatu aktiviti ( sosial, ekonomi, kebuayaan dan sebagainya) disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia, terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi dan dasar terbuka. Jadi, dapat disimpulkan pengglobalisasian memang berupaya menghakis nilai-nilai hidup dalam masyarakat.

Dalam dunia yang tiada lagi sempadan, siapa-siapa yang kuat memang berupaya mengubah rupa bentuk masyarakat dunia. Saya ambil contoh, negara maju iaitu Amerika Syarikat yang dikatakan gergasi dalam semua aktiviti dunia, dari bidang sosial hinggalah ketenteraan. Masyarakat dunia cenderung melihat negara ini sebagai negara yang ideal untuk diikuti, agar sama-sama dapat bergelar masyarakat moden. Situasi ini banyak menempiasi generasi muda sehingga kita lihat pengagungan terhadap pakaian dari Barat amat dominan. Malah, dalam masyarakat Cina, kita dapati anak-anak mudanya jarang-jarang memakai pakaian Cheong Sam sebagai pakaian harian, malah tidak juga menjadi pilihan semasa Tahun Baru Cina. Bagi saya itu satu kerugian kerana pakaian merupakan salah satu identiti bangsa Cina selain bahasa ibunda.

Pengaruh modenisasi yang kedua terhadap warisan bangsa ialah kurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai estetika sejarah negara dan seni pertukangan nenek moyang. Kita dapati kerakusan membina bangunan berciri moden telah hampir membenam keindahan seni bangunan tradisional. Jarang-jarang kita lihat masyarakat membina bangunan yang dihiasi ukiran budaya Melayu, Cina dan India. Sehinggakan pelbagai langkah diambil untuk mengekalkan pengetahuan ini dalam minda masyarakat seperti mewujudkan Taman Mini Malaysia di Air Keroh , Melaka. Di taman ini, barulah kita dapat mengenali rupa bentuk rumah-rumah tradisional rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik. Saudara pengerusi, itulah pendapat saya tentang perkara ini.

Pengerusi: Terima kasih Dato’. Begitulah pandangan-pandangan tajam daripada ahli-ahli panel kita . Saudara penonton, memang tidak dapat dinafikan bahawa, warisan bangsa amat perlu untuk dipelihara. Oleh itu, pelbagai usaha dilaksanakan bagi memastikan warisan budaya kita terus mendominasi kehidupan masyarakat. Saya amat tertarik dan kagum akan usaha Allahyarhamah Datin Seri Endon Mahmood, isteri Perdana Menteri kita, yang berusaha gigih agar batik dan songket kembali segar dalam masyarakat. Begitu juga usaha mantan Menteri Pertanian, Datuk Seri Sanusi Joned yang bekerja keras mempopularkan makanan kampung iaitu ikan patin, ikan lampan, ikan talapia dan ulam-ulaman. Di bawah pengawasan Kementerian Pertanian pada ketika itu, pelbagai promosi dilakukan di hotel-hotel, di pasar-pasar tani dan pasar-pasar malam.Selain itu, usaha gigih kerajaan Melaka mengekalkan bangunan-bangunan bersejarah di Banda Hilir , Melaka amat disyukuri. Hal ini kerana, Banda Hilir ialah mercu tanda sejarah negara kita. Semangat cinta akan negara sewajarnya berkobar-kobar dalam jiwa setiap generasi apabila melihat kesan-kesan peninggalan penjajah. Oleh itu, mulai hari ini, sama-samalah kita menghargai warisan bangsa kita. Hanya bangsa yang kenal jati diri ialah bangsa yang dihormati.

Sekian saja, rancangan SEMBANG PAGI. Saya sudahi dengan assalamualai’kum. Sehingga jumpa lagi.


( TEKS UJIAN LISAN BERKUMPULAN )

KEMPEN GALAKAN MEMBACA ( KARANGAN BAHAGIAN A- BERPANDU GRAFIK

KEMPEN GALAKAN MEMBACA DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA.

Para ahli bijak pandai ada menyatakan bahawa orang yang mendapat kebahagiaan hidup ialah orang yang menimba ilmu pengetahuan. Ada juga yang beranggapan bahawa kejayaan seseorang diukur berdasarkan kekuatannya tetapi sebenarnya ‘kekuatan’ itu merujuk kepada kekuatan dan kekayaan ilmu pengetahuan. Bagaimanakah lagi caranya untuk memperkaya ilmu pengetahuan? Tentulah melalui jambatan ilmu iaitu membaca. Marcapada ini, pelbagai kempen galakan membaca sedang dan telah dilaksanakan di negara ini, namun keberkesanan kempen masih tidak menyeluruh kerana tidak mendapat sambutan masyarakat. Masa inilah saatnya untuk tenaga semua pihak yang bersepadu digemblengkan bagi membentuk masyarakat yang gemar membaca.

Minat membaca dalam setiap ihsan seharusnya dipupuk sejak kecil lagi. Para ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak kerana kanak-kanak seperti sehelai kain putih, ibu bapalah yang mencorak dan mewarnai kehidupannya. Oleh itu, ibu bapa hendaklah mewujudkan suasana membaca di rumah dan menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak dengan amalan membaca , bukan sahaja sekadar hobi tetapi untuk mencari maklumat tentang sebarang perkara yang tidak diketahui juga. Didiklah anak-anak supaya menjadi ihsan yang cemerlang kerana anak-anak semasa kecil mudah diajar dan dibentuk, bak kata peribahasa, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Selain itu, pihak sekolah juga sedikit sebanyak memainkan peranan penting dalam mendidik ihsan kelas pertama supaya gemar membaca. Pada tahun 2002, Kementerian Pendidikan dan Pelajaran Malaysia telah melancarkan Program NILAM di setiap sekolah. Kempen ini bertujuan untuk mengisi masa lapang para pelajar dan mengelakkan mereka terjebak dalam gejala negatif, di samping menambahkan lagi ilmu pengetahuan murid-murid. Sehingga kini, pihak sekolah masih menjalankan sesi pembacaan iaitu akitiviti NILAM di sekolah dan menjadikan pusat sumber sekolah sebagai satu tempat rujukan maklumat serta dimuatkan dalam jadual kelas untuk pergi ke perpustakaan sekali-sekala. Usaha yang mulia ini perlu ditingkatkan lagi dengan berlipat ganda kerana murid-murid masih sukar dan tidak gemar melakukan aktiviti membaca. Sebaliknya, mereka lebih suka menggunakan ICT untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi.

Tidak lupa juga kepada pihak media massa dan elektronik pada masa ini. Peranan mereka dalam menjayakan kempen galakan membaca amat besar kerana media massa dan elektronik berperanan sebagai ‘Penyebar maklumat untuk negara’. Hal ini telah dibuktikan melalui penyebaran ilmu melalui surat khabar, majalah, tayangan televisyen, siaran radio dan juga ruangan siber di Internet. Pada zaman teknologi dan maklumat ini, masyarakat menggunakan bahan-bahan elektronik sekurang-kurangnya enam jam sehari dan mereka lebih menumpukan perhatian pada berita-berita hangat dan cerita-cerita sensasi yang dipaparkan oleh media massa terutamanya surat khabar. Oleh yang demikian, pihak media massa dan elektronik perlu menyeru dan menggesa masyarakat supaya membaca dan menyatakan sekali kebaikan-kebaikan membaca. Jika pihak media massa berbuat demikian, tentulah masyarakat negara ini akan menuruti tuntutannya. Begitulah besarnya pengaruh media massa dan elektronik dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kalangan dewasa dan kanak-kanak, minat membaca ternyata menurun dengan drastik. Kesedaran terhadap minat membaca terbukti menurun dengan begitu ketara sekali dalam kalangan dewasa khusunya mereka yang tidak terlibat dengan bidang pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberkesanan kempen yang masih tidak menyeluruh kerana tidak mendapat sambutan daripada masyarakat. Apabila memasuki alam pekerjaan, kesibukan tugas dan kesuntukan masa menjadi hambatan utama seseorang itu kurang berminat untuk membaca. Sekiranya ada yang berminat, pembacaan mereka sekadar mengisi ruang kosong dalam masa senggang sahaja. Bahan bacaan yang dipilih pula hanya bahan-bahan ringan dan bahan hiburan. Sindrom ini sebenarnya menjurus ke arah pembentukan bangsa yang lemah, jumud dan tidak bermaklumat. Kejumudan dalam berfikir yang dipengaruhi sikap tidak gemar membaca dapat menjejaskan kemajuan negara dalam arus globalisasi yang mementingkan pemerolehan maklumat terkini. Oleh yang demikian, langkah yang proaktif dan kondusif perlu diambil untuk meningkatkan keberkesanan kempen dan secara tidak langsung menyedarkan masyarakat Negara kini tentang kepentingan dan faedah membaca.

Intihanya, semua pihak yang bertanggungjawab dan berautoriti perlulah segera bekerjasama sepetri aur dengan tebing untuk memastikan minat membaca dalam sanubari setiap insan tidak lupus dek teknologi moden yang sedang berkembang dengan deras dan maju seiring dengan pembangunan dan perkembangan negara. Setiap insan juga perlu berusaha sendiri untuk menggiatkan lagi aktiviti membaca dalam proses melahirkan dan membentuk pelapis generasi akan datang dan juga pemimpin berwibawa yang berkaliber dan berwawasan tinggi serta mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam dan tiada tandingannya kecuali dengan Tuhan. Menurut Saidina Ali bin Abi Talib, berdagang dengan ilmu lebih baik daripada berdagang dengan harta; ilmu akan bertambah jika diperdagangkan, manakala harta pula akan berkurangan jika diperdagangkan. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyambut kempen galakan membaca yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan hati yang terbuka dan muka yang manis.


SITI NABILAH AMIRAH
4 BIJAK SSI, 2009

PERANAN IBU BAPA MENANGANI MASALAH PENAGIHAN DADAH DALAM KALANGAN REMAJA

Kes penagihan dadah merupakan antara isu hangat diperkatakan sejak kebelakangan ini. Ibu bapa sering dipersalahkan apabila isu ini menimpa anak-anak mereka.

Bincangkan pernyataan di atas dengan menghuraikan peranan ibu bapa bagi memantau anak-anak mereka daripada terlibat dalam gejala penagihan dadah


Saban hari cuping telinga kita dihidangkan oleh media massa tentang penagihan dadah dalam kalangan remaja. Berdasarkan maklumat daripada laman web Buletin Agensi Anti Dadah Kebangsaan 2007, seramai 1207 orang menagih dadah setiap bulan . Hal ini amat serius dan memerlukan pengawasan yang rapi oleh semua golongan masyarakat terutamanya ibu bapa. Malah, ibu bapalah yang sering diletakkan beban kesalahan apabila anak-anak terjerumus ke dalam gaung jijik penagihan dadah. Yang tersirat di sebalik pandangan ini ialah tanggungjawab untuk memantau anak-anak amat besar dalam menangani isu penagihan dadah ini berbanding golongan masyarakat yang lain.

Sebenarnya , peranan ibu bapa bermula sejak anak-anak masih di peringkat kanak-kanak lagi. Menurut Dr Haji Zahazan Mohamed seorang pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bukunya “Anakku Hebat Anakku Soleh”,

“ Zaman kanak-kanak ialah suatu zaman kanak-kanak itu mendapat pendidikan di rumah daripada ibu bapanya …"

Berdasarkan pandangan ini , maka tugas membimbing dan mendidik serta menyerapkan nilai-nilai murni merupakan tugasan besar ibu bapa malah tidak boleh dipikul oleh orang lain hatta oleh saudara mara di sekeliling. Proses pentarbiahan tentang perkara-perkara positif terutamanya nilai-nilai agama perlu dimulakan di dalam rumah. Segala kehendak baik oleh ugama seperti bercakap benar perlu diamalkan dalam kalangan ahli keluarga. Dengan kata lain, proses pemantauan dan pendidikan sebenarnya bermula dari rumah.

Apabila anak-anak telah dapat menerima ajaran agama dengan baik dan mengalikasinya dalam setiap aktiviti harian , sudah pastilah mereka dapat mengawal diri daripada perkara negatif iaitui penagihan dadah.Hal ini kerana, perasaan sangat takut akan tuhan akan mencegah naluri anak-anak daripada mendekati najis dadah. Situasi ini juga berlaku kerana anak-anak dapat membezakan perlakuan yang murni dengan yang tidak bermoral. Oleh itu,pemantauan yang serius oleh ibu bapa terhadap pengamalan ugama anak-anak akan membentuk suatu benteng yang kukuh bagi menepis pengaruh penagihan dadah kepada anak-anak.

Dalam memberi perhatian kepada anak-anak, sikap pilih kasih antara anak-anak perlu dihindari. Perilaku ini mampu melahirkan rasa tidak puas hati dalam kalangan anak-anak. Perbezaan layanan akan mewujudkan tekanan perasaan, sakit hati , benci dan cemburu sesama anak-anak. Implikasinya , anak-anak yang berasa tidak mendapat layanan istimewa akan bertindak melakukan apa-apa sahaja untuk menarik perhatian ibu bapa seperti melibatkan diri dalam dunia penagihan dadah. Intihanya, perhatian yang sama rata dan adil perlu menjadi keutamaan untuk menghindari pengaruh buruk dadah.
Selain itu, hubungan kekeluargaan yang erat juga mampu membendung serangan penagihan dadah dari menerobos masuk ke dalam keluarga. Hubungan erat dengan keluarga kembangan seperti datuk, nenek, ibu saudara, bapa saudara dan sepupu-sepupu akan melahirkan ikatan yang intim. Keadaan ini dapat membantu ibu bapa memantau kelakuan anak-anak kerana kebiasaannya anak-anak akan lebih mudah meluahkan isi hati kepada orang lain berbanding ibu bapa sendiri. Oleh itu , dalam usaha mengawal perilaku anak-anak dari terjebak dengan penagihan dadah, ibu bapa perlu sentiasa berhubung dan menziarahi kaum keluarga kembangan agar anak-anak berasa diri mereka sentiasa disayangi diberi perhatian oleh semua kaum keluarga. Akibatnya, anak-anak akan berhati-hati dalam setiap tindak tanduk yang ingin dilakukan. Hal ini dapat membantu ibu bapa memantau fiil anak-anak lalu menghalang anak-anak daripada terjerumus ke dalam kancah dadah yang kotor itu. Intihanya, ibu bapa mesti menguatkan ikatan ukhwah dengan saudara-mara yang lain supaya mereka boleh menjadi mata-mata yang bersedia memerhati tindak- tanduk anak-anak seterusnya dapat mengawal anak-anak dari terlibat dengan najis dadah.

Dalam mendidik anak-anak pada awal zaman remaja, ibu bapa perlu menjadi ‘rakan’ kepada anak-anak. Sebagai contoh, pakar motivasi terkenal, Dr. Fadzilah Kamsah dalam sebuah rancangan motivasi stesen televesen TV3 pernah menyarankan agar seorang bapa ‘bertukar’ menjadi kanak-kanak lelaki untuk memainkan watak raksasa melawan anak lelakinya yang menjadi watak “ultraman”.Bagi Dr. Fadzilah Kamsah , perlakuan ini amat penting bagi perkembangan mental dan emosi anak-anak kerana dapat mewujudkan hubungan yang erat dalam keluarga. Dalam erti kata lain ibu bapa perlu memahami naluri anak-anak tentang kegemaran dan kecenderungan mereka dalam sesuatu bidang. Jika ada anak-anak remaja,ibu bapa boleh melibatkan diri bersama-sama dalam aktiviti yang digemari oleh anak-anak seperti mendaki gunung. Dengan cara ini, anak-anak akan berasa dihargai dan disayangi seterusnya berasa yakin dan selamat jika bersama-sama keluarga . Natijahnya , anak-anak akan lebih gemar bersama-sama keluarga berbanding rakan-rakan di luar rumah. Oleh itu, kesefahaman antara ibu bapa dan anak-anak amat perlu, agar anak-anak tidak berasa terpinggir dan menghabiskan masa bersama-sama rakan sebaya yang boleh menarik mereka ke lembah penagihan dadah.

Akan tetapi, ibu bapa tidak boleh menyekat sepenuhnya pergaulan anak-anak di luar rumah. Lebih-lebih lagi, jika anak-anak sudah mula menapak kaki ke dalam alam persekolahan. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlu memberi perhatian terhadap rakan-rakan yang menjadi sahabat anak-anak. Hal ini kerana ,kebanyakan penagih mendakwa mereka menjadi penagih kerana terpengaruh dengan ajakan rakan-rakan. Malah, di peringkat remaja, pengaruh rakan sebaya lebih besar berbanding ibu bapa. Sehubungan dengan itu, latar belakang rakan-rakan anak-anak perlu diselidik dengan teliti. Adalah sangat baik jika ibu bapa menjalinkan hubungan persahabatan dengan ibu bapa kepada rakan-rakan anak-anak. Jalinan hubungan yang baik ini akan melahirkan rasa tanggungjawab yang ikhlas untuk saling memantau gerak-geri anak-anak masing-masing. Seterusnya, dapat meyelamatkan anak-anak daripada fenomena negatif ini menular dalam kehidupan keluarga.

Selain menjalinkan ikatan persahabatan antara ibu bapa, kerjasama yang erat juga amat penting dijalinkan dengan pihak sekolah tempat anak-anak belajar. Keprihatinan ibu bapa tentang hal ehwal disiplin dan pencapaian akademik anak-anak di sekolah dapat menyekat anak-anak dari terus leka dan tidak menumpukan perhatian pada pelajaran. Maklumat tentang anak-anak daripada pihak sekolah perlu diberi perhatian positif. Hal ini kerana, sebahagian besar waktu siang anak-anak dihabiskan di kawasan sekolah ,iaitu lebih kurang lima jam sehari. Apatah lagi, jika anak-anak tinggal di asrama ; mereka hanya bertemu keluarga pada setiap hujung minggu sahaja. Maka , ibu bapa perlu memberi kepercayaan kepada pihak sekolah untuk bersama-sama mengawal disiplin dan tingkah laku anak-anak mereka. Melalui tindakan ini, anak-anak akan berasa sentiasa diawasi dan tiada peluang untuk melakukan hal-hal yang kurang baik seperti merokok di kawasan sekolah. Hal ini kerana, punca awal penagihan dadah datangnya daripada kegemaran merokok. Kesimpulannya, jalinan kerjasama antara ibu bapa dan sekolah juga mampu mengelak unsur buruk ini menyusup masuk ke dalam kehidupan anak-anak dan memporak- perandakan kebahagian keluarga.

Secara tuntasnya, pencegahan penagihan dadah dalam kalangan anak-anak memang terletak di bahu ibu bapa Namun begitu, ibu bapa tidak dapat bergerak sendirian bagi menanganinya. Permuafakatan dengan masyarakat amat penting. Masyarakat tidak boleh bersikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing dan hanya menuding jari kepada ibu bapa yang terbabit. Hal ini kerana, wabak dan najis dadah boleh menyusup masuk ke dalam setiap keluarga jika tidak diawasi bersama-sama. Sikap prihatin perlu ada, umpama peribahasa Melayu, cubit paha kanan, paha kiri terasa. Oleh itu, semua ibu bapa yang merupakan salah satu entiti dalam masyarakat perlu saling membahu untuk membanteras isu negatif ini daripada terus memburu anak-anak mereka lalu membarah dalam komuniti.

Disediakan oleh
Panitia Bahasa Melayu SMK Sultan Ismail Johor Bahru
11 Julai 2008

Friday, July 10, 2009

CIRI-CIRI GENERASI BERWAWASAN

GENERASI BERWAWASAN

Pujangga pernah mengatakan “generasi berwawasan pemangkin pembangunan negara” sememangnya kata-kata ini tidak dapat disangkal lagi. Apakah maksud di sebalik frasa generasi berwawasan itu? Generasi bermaksud pewaris masyarakat yang bakal memimpin negara untuk menstabilkan politik, memantapkan ekonomi dan mencapai kejayaan sosial. Wawasan pula dapat kita takrifkan sebagai suatu matlamat untuk mencapai cita-cita ngara pada tahun 2020. Manakala jika kita gabungkan kedua-dua perkataan tersebut, generasi berwawasan dapat kita definisikan sebagai golongan muda masa kini yang akan menerajui negara pada masa akan datang dengan ciri-ciri kepimpinan dan kewibawaan yang lengkap serta mantap demi mencapai misi dan visi Negara untuk menjadi Negara maju selaras dengan sasaran dalam Wawasan 2020. Dewasa ini, isu generasi berwawasan telah mencetuskan polemik dalam kalangan masyarakat kita saban hari pantas meniti dari bibir ke bibir. Isu generasi berwawasan menjadi amat penting untuk diberi perhatian dan tumpuan yang sewajarnya. Hal ini kerana, generasi berwawasan merupakan generasi pelapis pemimpin masa hadapan.
Sebenarnya kelompok generasi berwawasan ini mempunyai banyak kepentingannya dalam kehidupan seharian kita. Antaranya, negara tidak akan mundur dengan adanya generasi yang berwawasan, mereka akan dapat memimpin negara dengan lebih kreatif dan optimis. Generasi ini akan dapat mengatasi segala masalah negara dengan lebih bijak. Selain itu, pembangunan negara juga akan menjadi lebih pesat. Generasi berwawasan ini dapat menjamin masa depan negara yang baik dan meningkatkan lagi ekonomi negara. Negara juga dapat berkembang maju dan nama negara juga dapat diperkenalkan di persada dunia. Akan tetapi,dewasa ini, jika kita menyoroti isu-isu semasa, terdapat pelbagai halangan untuk melahirkan generasi berwawasan. Hal ini berlaku disebabkan beberapa faktor, antaranya generasi kini kurang kawalan dan limpahan kasih sayang daripada ibu bapa. Hal ini kerana, ramai ibu bapa yang terlalu sibuk mengejar kemewahan sehingga sanggup mengabaikan anak sendiri. Di samping itu, pemikiran generasi kini masih belum matang dan mereka sentiasa mahu melakukan sesuatu tindakan secara terburu-buru sehingga sanggup menjebakkan diri dalam kancah masalah sosial. Oleh yang demikian, semua pihak perlu melangkah sederap untuk membina satu kelompok generasi muda yang berkualiti demi merelisasikan misi nasional negara iaitu menjadi negara maju menjelang tahun 2020.
Oleh sebab hasrat murni kerajaan perlu dicapai sebaik sahaja kaki melangkah ke tahun 2020, maka remaja sendiri perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai ciri dan sifat mahmudah untuk mencapai misi negara itu seiring dengan panduan dan tunjuk ajar daripada golongan dewasa. Untuk itu,generasi kita perlulah berpengetahuan luas dan mempunyai kemahiran yang tinggi dalam pelbagai bidang. Sebagai contoh, mereka perlu melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan dari pelbagai aspek, seperti ekonomi,politik dan sosial. Hal ini penting kerana apabila seseorang itu mempunyai ilmu pengetahuan yang mencakupi semua bidang, mereka akan dapat membuat penilaian dan keputusan yang bijak dan rasional. Golongan ini juga perlulah menanamkan sifat tidak jemu dalam menimba ilmu pengetahuan ,bak kata pepatah ‘hendak seribu daya, tidak hendak seribu dalih’. Ilmu yang diperoleh hendaklah dipraktikkan supaya tidak menjadi sia-sia sahaja. Rentetan itu, generasi muda juga hendaklah berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat bersaing secara sihat antara satu sama lain. Hal ini merupakan satu amalan yang baik kerana selain dapat meningkatkan mutu prestasi kerja individu,amalan ini juga dapat mengeratkan silaturahim sesama manusia walaupun berlainan kaum. Selain itu, bagi merealisasikan impian negara, generasi muda sekarang perlulah mempunyai sifat keterbukaan. Hal ini kerana apabila golongan ini mempunyai sifat sedemikian, mereka lazimnya dapat menerima teguran dan pandangan orang lain.
Dalam nada yang serupa, generasi yang berwawasan turut memberi kesan kepada negara kita. Kesan yang menjadi pokok kepada persoalan di sini ialah generasi berwawasan dapat menjamin kestabilan politik. Mereka merupakan pendukung sistem demokrasi berpelembagaan di Malaysia dan bertanggungjawab untuk mencapai kestabilan politik melalui pilihan raya. Direnung dari aspek yang lain, generasi berwawasan akan menerajui tampuk kepimpinan negara untuk mencapai mercu kejayaan. Jika kita menyingkap dari aspek ekonomi pula, generasi yang berwawasan dapat memantapkan ekonomi negara. Mereka juga memikul tanggungjawab dan mempunyai matlamat untuk membangunkan ekonomi negara supaya Malaysia dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Seterusnya, generasi berwawasan juga dapat mencapai kejayaan sosial iaitu kesejahteraan sosial. Generasi berwawasan akan menjadi pendukung untuk mencapai perpaduan negara atau dengan kata lain mencapai integrasi nasional. Mereka sentiasa mengamalkan sikap bertoleransi dan bertolak ansur demi mencapai misi dan visi negara iaitu semua rakyat perlu bersatu padu di bawah satu bumbung yakni satu bangsa, satu bahasa dan satu negara. Kita perlu mengetahui, jika kita tidak mempunyai generasi yang berwawasan, sudah pasti negara kita akan mundur dan porak peranda. Pelbagai masalah akan timbul dan masyarakat juga akan berpecah belah. Maka, kita semua perlulah bersatu hati demi mewujudkan generasi yang mempunyai wawasan untuk dijadikan pedoman hidup.
Kesimpulannya, generasi berwawasan sememangnya memberikan pelbagai maslahat kepada kita. Kita boleh menjadi generasi berwawasan jika kita sentiasa berfikiran kehadapan. Generasi muda terutamanya golongan remaja perlulah sentiasa bermuhasabah dan membaiki kelemahan diri ,bak kata pepatah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Mereka merupakan tonggak negara yang bakal menerajui pucuk pimpinan negara pada masa hadapan. Maka adalah menjadi suatu kewajipan bagi generasi muda untuk menyiapkan diri dengan kemahiran dan skil-skil yang kontemporari agar Malaysia dapat terus bersaing dengan yang lain. Akhirul kalam, generasi berwawasan sememangnya merupakan tonggak pembangunan negara, maka kita semua perlulah berusaha untuk menjadi generasi yang berwawasan demi menyerbakkan keharuman nama negara kita di persada antarabangsa.
(802 patah perkataan)
Diubah suai dari teks asal forum
oleh Kumpulan Ujian Lisan Bahasa Melayu
Tingkatan 4 Arif 2008

Tuesday, July 7, 2009

USAHA-USAHA MENGGALAKKAN RAKYAT MEMBACA

KEMPEN GALAKAN MEMBACA DALAM KALANGAN RAKYAT MALAYSIA.

Para ahli bijak pandai ada menyatakan bahawa orang yang mendapat kebahagiaan hidup ialah orang yang menimba ilmu pengetahuan. Ada juga yang beranggapan bahawa kejayaan seseorang diukur berdasarkan kekuatannya tetapi sebenarnya ‘kekuatan’ itu merujuk kepada kekuatan dan kekayaan ilmu pengetahuan. Bagaimanakah lagi caranya untuk memperkaya ilmu pengetahuan? Tentulah melalui jambatan ilmu iaitu membaca. Marcapada ini, pelbagai kempen galakan membaca sedang dan telah dilaksanakan di negara ini, namun keberkesanan kempen masih tidak menyeluruh kerana tidak mendapat sambutan masyarakat. Masa inilah saatnya untuk tenaga semua pihak yang bersepadu digemblengkan bagi membentuk masyarakat yang gemar membaca.

Minat membaca dalam setiap ihsan seharusnya dipupuk sejak kecil lagi. Para ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik anak-anak kerana kanak-kanak seperti sehelai kain putih, ibu bapalah yang mencorak dan mewarnai kehidupannya. Oleh itu, ibu bapa hendaklah mewujudkan suasana membaca di rumah dan menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak dengan amalan membaca , bukan sahaja sekadar hobi tetapi untuk mencari maklumat tentang sebarang perkara yang tidak diketahui juga. Didiklah anak-anak supaya menjadi ihsan yang cemerlang kerana anak-anak semasa kecil mudah diajar dan dibentuk, bak kata pepatah, melentur buluh biarlah dari rebungnya.

Selain itu, pihak sekolah juga sedikit sebanyak memainkan peranan penting dalam mendidik ihsan kelas pertama supaya gemar membaca. Pada tahun 2002, Kementerian Pendidikan dan Pelajaran Malaysia telah melancarkan Kempen Nilam di setiap sekolah. Kempen ini bertujuan untuk mengisi masa lapang para pelajar dan mengelakkan mereka terjebak dalam gejala negatif, di samping menambahkan lagi ilmu pengetahuan murid-murid. Sehingga kini, pihak sekolah masih menjalankan sesi pembacaan iaitu akitiviti nilam di sekolah dan menjadikan pusat sumber sekolah sebagai satu tempat rujukan maklumat serta dimuatkan dalam jadual kelas untuk pergi ke perpustakaan sekali-sekala. Usaha yang mulia ini perlu ditingkatkan lagi dengan berlipat ganda kerana murid-murid masih sukar dan tidak gemar melakukan aktiviti membaca. Sebaliknya, mereka lebih suka menggunakan ICT untuk menyelesaikan sebarang masalah yang dihadapi.

Tidak lupa juga kepada pihak media massa dan elektronik pada masa ini. Peranan mereka dalam menjayakan kempen galakan membaca amat besar kerana media massa dan elektronik berperanan sebagai ‘Penyebar maklumat untuk negara’. Hal ini telah dibuktikan melalui penyebaran ilmu melalui surat khabar, majalah, tayangan televisyen, siaran radio dan juga ruangan siber di Internet. Pada zaman teknologi dan maklumat ini, masyarakat menggunakan bahan-bahan elektronik sekurang-kurangnya enam jam sehari dan mereka lebih menumpukan perhatian pada berita-berita hangat dan cerita-cerita sensasi yang dipaparkan oleh media massa terutamanya surat khabar. Oleh yang demikian, pihak media massa dan elektronik perlu menyeru dan menggesa masyarakat supaya membaca dan menyatakan sekali kebaikan-kebaikan membaca. Jika pihak media massa berbuat demikian, tentulah masyarakat negara ini akan menuruti tuntutannya. Begitulah besarnya pengaruh media massa dan elektronik dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kalangan dewasa dan kanak-kanak, minat membaca ternyata menurun dengan drastik. Kesedaran terhadap minat membaca terbukti menurun dengan begitu ketara sekali dalam kalangan dewasa khusunya mereka yang tidak terlibat dengan bidang pendidikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberkesanan kempen yang masih tidak menyeluruh kerana tidak mendapat sambutan daripada masyarakat. Apabila memasuki alam pekerjaan, kesibukan tugas dan kesuntukan masa menjadi hambatan utama seseorang itu kurang berminat untuk membaca. Sekiranya ada yang berminat, pembacaan mereka sekadar mengisi ruang kosong dalam masa senggang sahaja. Bahan bacaan yang dipilih pula hanya bahan-bahan ringan dan bahan hiburan. Sindrom ini sebenarnya menjurus ke arah pembentukan bangsa yang lemah, jumud dan tidak bermaklumat. Kejumudan dalam berfikir yang dipengaruhi sikap tidak gemar membaca dapat menjejaskan kemajuan negara dalam arus globalisasi yang mementingkan pemerolehan maklumat terkini. Oleh yang demikian, langkah yang proaktif dan kondusif perlu diambil untuk meningkatkan keberkesanan kempen dan secara tidak langsung menyedarkan masyarakat Negara kini tentang kepentingan dan faedah membaca.

Intihanya, semua pihak yang bertanggungjawab dan berautoriti perlulah segera bekerjasama sepetri aur dengan tebing untuk memastikan minat membaca dalam sanubari setiap insan tidak lupus dek teknologi moden yang sedang berkembang dengan deras dan maju seiring dengan pembangunan dan perkembangan negara. Setiap insan juga perlu berusaha sendiri untuk menggiatkan lagi aktiviti membaca dalam proses melahirkan dan membentuk pelapis generasi akan datang dan juga pemimpin berwibawa yang berkaliber dan berwawasan tinggi serta mempunyai ilmu pengetahuan yang dalam dan tiada tandingannya kecuali dengan Tuhan. Menurut Saidina Ali bin Abi Talib, berdagang dengan ilmu lebih baik daripada berdagang dengan harta; ilmu akan bertambah jika diperdagangkan, manakala harta pula akan berkurangan jika diperdagangkan. Oleh itu, marilah kita sama-sama menyambut kempen galakan membaca yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan hati yang terbuka dan muka yang manis.


SITI AMIRAHNABILAH SAHARUDIN
4 BIJAK
SMK SULTAN ISMAIL, JOHOR BAHRU, JOHOR

Friday, July 3, 2009

ENAU DALAM BELUKAR MELEPASKAN PUCUK MASING-MASING DALAM KONTEKS MASYARAKAT MALAYSIA

PERIBAHASA ‘SEPERTI ENAU DALAM BELUKAR MELEPASKAN PUCUK MASING-MASING’ DALAM KONTEKS MASYARAKAT PADA HARI INI.

“Seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing”, peribahasa ini merujuk pada masyarakat yang tidak semuafakat dalam perbincangan dan hanya berpegang pada pendapat masing-masing sahaja. Begitulah sikap masyarakat yang ada di negara ini pada masa ini. Peribahasa ini jelas menunjukkan keadaan dan masalah yang dihadapi oleh pelbagai pihak, terutamanya ketika berkomunikasi, bermesyuarat atau mengadakan perbincangan. Sikap keji yang hanya mementingkan diri sendiri ini seharusnya dielakkan dan dibuang daripada diri setiap insan. Sesungguhnya, sikap ini bukannya membawa faedah tetapi membawa padah.
Pada zaman globalisasi ini, jumlah keluarga bahagia di negara ini kian merosot. Berdasarkan kajian yang dibuat, statistik kes penceraian di Malaysia sudah mencecah 3000 kes setahun. Gejala ini merupakan masalah yang semakin kronik dan perlu diambil tindakan yang sewajarnya. Menurut kajian yang dilakukan oleh Professor Charles E.Comb dari Universiti Nottingham di England, masalah-masalah keluarga ini kebanyakannya berpunca daripada tingkah laku dan sikap ahli keluarga yang tidak memainkan peranan masing-masing. Mereka tidak saling menghormati dan menyayangi antara satu sama lain dan mempunyai pendapat yang berbeza tentang kehidupan yang diingini dan tidak boleh bertolak ansur untuk mencapai matlamat mereka. Peribahasa “seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing” jelas terpapar dalam sikap ahli keluarga masyarakat zaman ini.
Selain itu, peribahasa ini juga boleh dibuktikan dengan peranan rakyat dalam mengendalikan keputusan atau memilih kerajaan mereka sendiri. Sebagai contoh, Jabatan Perhutanan dan Jabatan Alam Sekitar telah jelas menyatakan dan memberi amaran kepada sesiapa yang mengambil, memburu atau membunuh hidupan liar sama ada flora atau fauna. Tindakan ini bukan sahaja untuk manfaat hidupan liar yang kian pupus, tetapi untuk kebaikan rakyat negara juga. Pemeliharaan dan pemuliharaan biodiversiti hidupan liar di Malaysia dapat menjamin keseimbangan ekosistem dan keindahan paranoma alam semula jadinya untuk generasi akan datnag. Amaran yang diberi bagai mencurah air ke daun keladi sahaja kerana sehingga kini, masih berlaku perburuan dan pembunuhan hidupan liar yang boleh menjejaskan keseimbangan ekosistem pada masa ini. Kedegilan dan ketidakperikemanusiaan rakyat inilah yang akan membinasakan kehidupan mereka sendiri. Mereka beranggapan bahawa hasil tangkapan hidupan liar dapat memberikan keuntungan yang lumayan tetapi mereka tidak berpandangan jauh dan tidak berfikir tentang kesan-kesan tindakan mereka itu. Jelaslah betapa bezanya pendapat pihak kerajaan yang mementingkan kesejahteraan rakyat dengan pendapat rakyat yang hanya memikirkan kebahagiaan diri sendiri.

Sistem pemerintahan dan pentadbiran di Malysia berasaskan demokrasi iaitu pemilihan wakil oleh rakyat melalui pilihan raya. Sistem demokrasi ini amat berguna dalam membentuk perpaduan rakyat dan menjamin keamanan negara. Namun begitu, sesetengah masyarakat tidak boleh menerima pemimpin yang bukan dipilih oleh mereka. Kebanyakannya bertindak mengikut perasaan dan emosi untuk meluahkan perasaan dan ketidakpuasan mereka kepada pihak kerajaan. Tingkah laku ini boleh membawa kepada pergaduhan atau pergolakan rakyat dan secara tidak langsung, keamanan dan perpaduan negara terjejas, bak kata peribahasa Albert Einstine, “membina reputasi yang baik mengambil masa 10 tahun tetapi untuk mencemarkannya mengambil masa lima minit sahaja”. Peribahasa ini menunjukkan usaha-usaha pihak kerajaan selama ini seperti mengira bulu di badan kambing biri-biri sahaja kerana semuanya sia-sia belaka akibat masyarakat yang tidak semuafakat.
Kita bicara pula dari sudut perpaduan, perpaduan rakyat negara ini merupakan hasil dari penyatuan dan kesefahaman rakyat yang terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat majmuk seperti Melayu, Cina dan India. Rakyat negara ini hidup bersatu-padu dan saling berkompromi antara satu sama lain. Sikap seperti enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing masih terdapat dalam diri segelintir masyarakat tetapi mereka dapat menyelesaikannya melalui perbincangan untuk menjaga kesejahteraan rakyat yang berlainan bangsa, budaya dan agama. Walaupun begitu, persaudaraan erat yang utuh ini diancam pada tahun 2008. Pergaduhan besar telah berlaku di kawasan pedalaman Pahang antara orang Melayu dan orang India kerana perbezaan pendapat, ajaran dan moral. Masyarakat yang menetap di sekitar kawasan itu berasa bimbang dan gelisah serta takut untuk keluar rumah akibat pergaduhan tersebut. Mujurlah pihak polis dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka dengan tenang dan diplomatik. Sikap masyarakat yang ditunjukkan terbukti membawa bahaya dan padah kepada masyarakat itu sendiri. Oleh itu, peribahasa ‘seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing’ sebaik-baiknya diluputkan daripada kamus hidup diri masing-masing.

Kita hidup dalam sebuah masyarakat ‘ibarat aur dengan tebing’. Hidup yang sering membantu ‘sedikit tanda ada, banyak tanda ingat’. Budaya dan adat resam merupakan teras penglahiran yang membentuk identiti sesebuah masyarakat. Oleh hal yang demikian, setiap kaum hendaklah memahami selok-belok kehidupan kaum lain terutama dalam pengamalan budaya, agama dan adat resam mereka. Dengan memahami selok-belok kehidupan kaum lain, maka barulah wujudnya hubungan toleransi dan saling menghormati. Menyedari kepentingan menghormati adat resam dan budaya setiap kaum, kerajaan telah melancarkan sambutan rumah terbuka dan menggalakkan budaya kunjung-mengunjung. Hal ini jelas menunjukkan tindakan kerajaan yang berpendapat bahawa permuafakatan dan perpaduan rakyat menjadi tunggak utama dalam kemajuan Negara dari segi ekonomi, politik dan social. Demi mencapai matlamat negara, peribahasa ‘seperti enaudalam belukar melepaskan pucuk masing-masing’ seharusnya dielakkan dan dijauhi oleh setiap lapisan masyarakat. Sebagai sebuah Negara bermasyarakat majmuk, kita perlulah mengambil masalah perpecahan rakyat dengan serius dan tidak sambil lewa kerana mungkin kelak kita juga akan rugi akibat perspektif buruk masyarakat di negara Malaysia yang hanya mementingkan diri sendiri dan enggan menerima pertolongan atau bantuan orang lain.

Intihanya, demi keamanan dan kesejahteraan rakyat sejagat, pihak berkuasa dan berwajib perlu mengambil tindakan-tindakan yang konkrit untuk menyediakan payung sebelum hujan. Setiap insan juga perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memastikan pertelingkahan dan pergaduhan tidak berlaku sesama sendiri seperti yang berlaku pada tahun 1996 kerana masyarakat pada masa itu mempunyai perbezaan pendapat yang tidak boleh diselesaikan secara aman dan tenang. Masyarakat yang sejahtera dan kondusif merupakan masyarakat yang bersatu padu, saling menghormati dan memahami serta berfikiran positif dan bersangka baik antara satu sama lain. Sudah banyak kali diperdengarkan, rakyat merupakan tulang belakang dan akar negara. Oleh itu, setiap orang perlu memainkan peranan masing-masing untuk membolehkan negara duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara yang lain. Menurut Nabi Muhammad s.a.w, “Kejayaan berdakwah berpandukan perbincangan yang baik”. Hadis ini membuktikan bahawa sebarang masalah yang dihadapi tentu boleh diselesaikan jika kedua-dua pihak duduk berbincang dan bertukar pendapat dengan fikiran yang terbuka dan rasional.
( 900 patah kata )
Jawapan esei bahagian B Peperiksaan Pertengahan Tahun 2009
SITI NABILAH AMIRAH
4 BIJAK
SMK SULTAN ISMIAL 2009

GENERASI BERWAWASAN

NURDARINA MAISARAH BINTI DAHALAN 5 CERDIK

Soalan : Huraikan pendapat anda tentang cirri-ciri generasi berwawasan demi kejayaan negara kita. Panjang huraian mestilah antara 200-250 patah perkataan.

Dalam meniti era globalisasi ini, generasi yang berwawasan merupakan pelapis dan peneraju kepada kemajuan dan pembangunan negara. Generasi berwawasan dapat ditafsirkan sebagai golongan muda yang mempunyai cita-cita. Sememangnya, generasi seperti ini dapat menjadi penggerak kepada wawasan negara kita. Justeru, jika ada sasaran yang positif dalam hidup, kita perlulah melengkapkan diri dengan beberapa ciri untuk menjadi generasi yang berwawasan.
Seseorang individu yang berwawasan sentiasa dinamik dan progresif dalam menjalankan sesuatu tugas. Dinamik dapat diertikan sebagai perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Individu yang dinamik tidak boleh memiliki ciri-ciri negatif seperti mudah berputus asa sebaliknya perlu ada semangat tidak jemu untuk menimba ilmu yang begitu meluas. Dalam mengejar kejayaan, individu yang berwawasan seharusnya sanggup menghadapi cabaran tanpa berputus asa kerana tidak ada kejayaan yang datang bergolek. Hal ini demikian kerana, dalam dunia ini bukan senang untuk menjadi senang dan bukan susah untuk mendapat kesusahan. Negara yang pesat membangun seperti Malaysia memerlukan generasi yang memiliki ciri-ciri ini untuk mencapai kemajuan dalam setiap aspek.
Di samping itu, individu yang berwawasan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat bersaing secara sihat antara satu sama lain. Persaingan yang sihat dapat melahirkan individu yang mempunyai iltizam yang tinggi. Dalam hal ini, setiap individu perlulah berani melakukan perubahan sikap dan minda agar lebih terbuka dan berdaya saing. Individu yang berwawasan juga sentiasa berfikiran terbuka, kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu perkara. Inovatif membawa maksud mencipta sesuatu yang baik untuk kepentingan diri dan masyarakat. Jika generasi kita tidak memiliki ciri-ciri ini, negara kita akan mundur dan tidak ada peluang untuk bersaing dengan negara lain.
Ciri-ciri seterusnya ialah berkemahiran tinggi dan memiliki semangat patriotik yang menebal dalam diri. Individu yang berwawasan akan sanggup mencari pengalaman baru untuk berada pada tahap yang tinggi. Seperti kata peribahasa Jepun, ‘pengalaman ialah ibu segala kejayaan’. Selain itu, jika generasi muda di Malaysia mempunyai rasa cinta akan negara yang mendalam atau dalam erti kata lain semangat patriotik yang tinggi, secara tidak langsung perkara ini dapat memberikan suntikan semangat supaya menjadi lebih cekap dan dinamik untuk bersaing diperingkat global bagi memastikan negara kita berupaya serta berdaya saing dalam era ekonomi dunia yang semakin mencabar.
Konklusinya, untuk menjadi generasi yang berwawasan kita seharusnya memiliki ciri-ciri yang tertentu bagi merealisasikan matlamat kita. Sebenarnya, generasi yang berwawasan juga menjadi akar pada pertumbuhan dan pembangunan modal insan yang menjadi agenda utama negara kita. Oleh itu, generasi kini perlulah melakukan anjakan paradigma supaya dapat memajukan diri, bangsa,agama, dan negara seterusnya dapat mencapai hasrat negara kita iaitu ‘generasi muda pelapis dan peneraju wawasan’.

Wednesday, July 1, 2009

PERANAN IBU BAPA

Soalan : Peranan keluarga dalam pembangunan modal insan.

Dalam era globalisasi tanpa limitasi ini, negara Malaysia kini sedang pesat membangun dari sehari ke sehari. Persoalannya, apakah faktor yang mendorong pembangunan ini? Sebenarnya, pembangunan negara adalah sejajar dengan pembangunan modal insan kelas pertama yang berilmu pengetahuan dan berkemahiran tinggi. Modal insan ini lahir daripada generasi muda kita yang berwawasan tinggi. Generasi yang berwawasan memiliki sikap-sikap positif seperti dinamik, proaktif, beriltizam dan berdaya saing. Tetapi apakah pula rahsia pembentukan generasi berwawasan yang mendukung pembangunan modal insan di negara ini? Dalam hal ini, keluarga memainkan peranan dan tanggungjawab yang sangat penting untuk dipikul demi merealisasikan hasrat negara untuk melahirkan lebih ramai modal insan yang cemerlang dalam pelbagai aspek.Generasi hari ini merupakan pemimpin masa hadapan. Mereka mesti menyediakan diri dengan ciri-ciri kepimpinan dan memantapkan ilmu serta kemahiran. Di sini jugalah keluarga khususnya ibu bapa memainkan peranan untuk memimpin tangan dan membantu anak mereka dalam mengharungi kehidupan dengan cara yang paling efektif sekali. Hal ini demikian kerana keluarga merupakan pihak yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu bapa seharusnya menunjukkan teladan yang baik terhadap anak-anak kerana segala perbuatan dan tingkah laku ibu bapa pasti akan diikut oleh anak-anak mereka. ‘Di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi’ merupakan peribahasa yang relevan dengan isu ini. Sudah menjadi lumrah hidup manusia, anak-anak sememangnya akan akan memperhatikan dan meniru gerak tari ibu bapanya. Jika sumbang gerak tari ibu bapanya maka sumbanglah juga gerak tari mereka. Justeru, ibu bapa perlu bersikap optimistik tidak kira dalam apa-apa keadaan demi memastikan anak-anak sentiasa berada di landasan yang betul dan seterusnya melahirkan anak yang sentiasa bersikap positif.Selain itu, ibu bapa turut memainkan peranan untuk mewujudkan suasana yang harmoni dalam keluarga. Hal ini demikian kerana suasana yang harmoni dapat mengelakkan anak-anak daripada terlibat dengan gejala negatif. Apabila suasana ini dapat diwujudkan ikatan silaturahim antara keluarga akan lebih utuh. Hal ini seterusnya dapat mengelakkan gangguan emosi dalam kalangan anak-anak dan seterusnya membendung anak-anak daripada tergelincir dari landasan yang benar. Setiap hari di dada akhbar kita dapat melihat bahawasanya remaja kini kebanyakannya terlibat dengan masalah sosial yang menjadi-jadi bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Justeru, ibu bapa dan keluarga harus membimbing dan memantau anak-anak supaya tidak terjebak ke dalam sesawang negatif dan menghancurkan usaha untuk membina modal insan.Peribahasa Melayu ada mengatakan, ‘kepapaan menajamkan akal manusia, kekayaan menumpulkan akal manusia’. Peribahasa ini memberi maksud yang sangat jelas bahawa ibu bapa tidak harus melimpahkan kemewahan terhadap anak-anak kerana kemewahan dan kekayaan akan menyebabkan anak-anak lalai dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya anak-anak lebih suka berfoya-foya dan mengabaikan tanggungjawab utama mereka iaitu menuntut dan menimba ilmu. Sememangnya, ibu bapa harus bijak menguruskan kewangan anak-anak mereka dan mendidik mereka bagi mengelakkan mereka tergolong dalam golongan yang lalai dan rugi.Di samping itu, ibu bapa harus mengikuti perkembangan pembelajaran anak-anak dan sentiasa memberi sokongan kepada mereka. Dalam hidup ini, setiap manusia yang memperoleh kejayaan pasti pernah menemui kegagalan pada suatu ketika dahulu. Dalam hal ini, jika anak-anak gagal dalam sesuatu perkara misalnya peperiksaan, ibu bapa tidak seharusnya menghukum mereka sebaliknya memberi dorongan dan menasihati mereka. ‘Pengalaman ialah ibu segala kejayaan’ merupakan peribahasa Jepun yang sangat sesuai dengan isu ini. Sebaik-baiknya kegagalan yang pernah dihadapi itu dijadikan pengalaman dan sejarah yang tidak boleh diulang kembali. Jelaslah di sini bahawa, dorongan dan sokongan ibu bapa dapat mendidik anak-anak untuk mengawal emosi mereka dan seterusnya membentuk modal insan yang cemerlang dari aspek emosinya.Seterusnya, didikan agama merupakan aspek yang paling penting bagi membentuk generasi yang bersih dari segi rohani dan jasmani. Dalam hal ini juga ibu bapa ialah pihak yang bertanggungjawab untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam diri anak-anak mereka. Hal ini demikian kerana dengan pengetahuan agama yang menebal dalam diri, anak-anak dapat membezakan perkara yang benar dan batil. Anak-anak juga lebih terdorong untuk melakukan kebaikan dan secara tidak langsung dapat menyuntik semangat mereka untuk berusaha dengan gigih demi mencapai matlamat. Perkara ini juga dapat membina disiplin diri anak-anak dan melicinkan usaha untuk menambah bilangan modal insan dalam negara kita.Natijahnya, ibu bapa dan keluarga memainkan peranan yang begitu penting dalam pembentukan modal insan dalam kalangan anak-anak mereka. Bahawasanya, gabungan nilai-nilai murni, ilmu pengetahuan dan kemahiran serta disiplin diri yang tinggi boleh melahirkan generasi berwawasan yang menjadi akar kepada pembangunan modal insan kelas pertama yang cemerlang dari aspek fizikal, mental dan emosi. Dalam hal ini, ruyung perlulah dipecahkan untuk menikmati sagunya. Oleh itu, ibu bapa tidak boleh berputus asa berusaha untuk mendidik anak-anak menjadi insan yang berguna dalam masyarakat, bangsa dan agama serta membatu merealisasikan satu agenda penting negara iaitu melahirkan generasi berwawasan yang menjadi penggerak kemajuan negara.

(740 patah kata)
NURDARINA MAISARAH
SMK SULTAN ISMAIL
2008

Monday, June 22, 2009

DISEMAK PADA 2/5/2009

Soalan : Batik Malaysia masih kurang mendapat tempat dan sambutan dalam kalangan masyarakat Malaysia dan antarabangsa. Bincangkan usaha-usaha yang dapat diambil untuk memartabatkan batik Malaysia.

Batik merupakan satu kraf tangan yang unggul di Malaysia. Sejarah mengatakan sejak abad ke 15 Masihi lagi manusia telah menemui kaedah pembuatan batik secara tradisional. Pada masa dahulu, masyarakat Melayu menggunakan ubi kentang sebagai alat pengecap tetapi kini kain batik telah diusahakan dengan menggunakan alat-alat moden. Perusahaan batik telah mula di negara kita khususnya di negeri Kelantan sejak tahun 1910 lagi. Batik berasal dari Indonesia dan terbit dari perkataan Jawa ‘tik’ yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik. Selain itu, batik juga dikenali sebagai ambatik yang bermaksud melukis, menulis, mewarna atau menitik. Industri batik di Malaysia dirintis oleh Su Ishak di Kelantan pada tahun 1911. Di alam Melayu pula, sejenis batik yang dipanggil Batik Pelangi telah diperkenal sejak tahun 1770-an lagi. Di Malaysia kebanyakan kilang perusahaan batik banyak terdapat di Kelantan dan Terengganu.
Seni batik merupakan satu daripada akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia. Walaubagaimanapun, industri batik ini mula merudum tetapi dimartabatkan semula pada tahun 2003 atas usaha Datin Seri Endon Mahmood. Sememangnya, bukan mudah untuk membina identiti bangsa dan mendaulatkan maruah bangsa. Justeru, langkah proaktif dan berterusan perlu diambil demi memartabatkannya kembali.
Dalam usaha memartabatkan industri seni batik di Malaysia, pihak kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri ini. Ungkapan peribahasa ‘tak kenal maka tak cinta’ menggambarkan betapa pentingnya aktiviti promosi yang agresif untuk memperkenalkan seni batik kepada masyarakat di Malaysia yang semakin meminggirkan tradisi dan budaya. Hal ini demikian kerana masyarakat di negara kita kurang didedahkan dengan amalan tradisi mahupun kraf tangan yang menjadi warisan nenek moyang kita terdahulu. Kerajaan telah menguatkuasakan agenda baru dalam kalangan penjawat awam iaitu mereka diwajibkan memakai pakaian batik pada setiap hari Khamis dan di majlis-majlis rasmi. Secara tidak langsung, masyarakat kita akan membuka mata dan memikirkan signifikannya pewajiban pemakaian batik dalam kalangan penjawat awam dan motif sebenar kerajaan menguatkuasakan peraturan ini.
Usaha kerajaan ini juga mendapat sambutan dan sokongan daripada Perbadanan Kemajuan Kraftangan dan Perbadanan Kemajuan Luar Malaysia demi merealisasikan hasrat yang sama iaitu mengembalikan keagungan seni batik. Institut Kraf Negara(IKN) merupakan salah satu agensi bagi membantu mencapai matlamat ini. IKN merupakan pusat kecemerlangan pendidikan kraf yang dapat melahirkan tenaga mahir berteknologi terkini, usahawan kraf dan menjadi pusat rujukan, penyelidikan serta pemuliharaan warisan negara. Dalam hal ini, IKN dapat membantu melatih pengusaha batik yang baru dan ingin menambah ilmu dalam industri ini. Selain itu, kerajaan juga telah memperkenalkan Skim Intensif Galakan Dagangan yang bertujuan untuk membantu usahawan kraf menerokai pasaran baru di Timur Tengah seperti di United Arab Emirates(UAE). Dalam erti kata lain, dengan adanya agenda kerja yang tersusun dan sempurna, misi memartabatkan seni batik ini pasti dapat dicapai.
Peribahasa Melayu ada menyebut, ‘kalau tidak dipecahkan ruyung, dimanakan dapat sagunya’ yang membawa maksud, tanpa usaha kita tidak akan dapat hasilnya. Dalam memartabatkan industri seni batik, usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) haruslah giat dilaksanakan. Agensi-agensi kerajaan seperti institut pengajian tinggi awam(IPTA) dan institut pengajian tinggi swasta(IPTS) mestilah bijak mengambil langkah yang progresif demi membantu menaiktarafkan batik Malaysia. Misalnya, IPTA dan IPTS boleh memperkenalkan atau menawarkan matapelajaran seni kebudayaan batik kepada para pelajar di institut-institut tersebut. Universiti Teknologi Mara(UiTM) merupakan contoh universiti yang mempunyai fakulti seni tekstil ; di sini pelajar dilatih untuk menghasilkan batik. Di samping itu, IPTA dan IPTS juga boleh menganjurkan forum ceramah apresiasi batik dan pameran batik bertujuan untuk melahirkan pengusaha batik yang berkualiti dan mencambahkan kreativiti mereka dalam menghasilkan batik. Sekali lagi Institut Kraf Negara(IKN) memainkan peranan yang penting dalam melatih tenaga mahir dalam industri pembuatan batik dan mengenal pasti corak batik terkini yang menembusi pasaran baharu. Jelaslah di sini bahawa usaha yang mapan dan agresif banyak membantu usaha memartabatkan dan mengglobalkan seni batik.
Selain itu, program promosi dan pemasaran yang agresif juga boleh melicinkan lagi usaha kerajaan dalam mengembalikan kegemilangan seni batik di Malaysia. Perbadanan Kraf Tangan Malaysia telah mengambil langkah yang responsif dan drastik dengan mengadakan promosi yang berterusan di dalam dan di luar negara. Seni batik mula menapak di pasaran antarabangsa apabila batik menerjah ke seantero dunia apabila kerajaan berjaya mendapatkan tempat pameran baru yang sangat berpengaruh dan popular iaitu di Harrods,London. Pepatah ‘hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih’ menggambarkan betapa keras usaha kerajaan dalam memurnikan usaha memartabatkan seni batik yang sangat bernilai ini.Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara turut memainkan peranan dengan mengadakan promosi dan jualan di pusat beli-belah, hotel, lapangan terbang, dan lain-lain tempat. Di samping itu, usaha Datin Seri Endon Mahmood juga mendapat sokongan daripada pihak kerajaan demi memurnikan hasrat melonjakkan industri batik di negara kita. Hasilnya, pada tahun 2003, hasil jualan batik ialah RM33 juta dan meningkat kepada RM39.7 juta pada tahun 2004. Sememangnya, usaha yang padu daripada pelbagai pihak dapat memendekkan masa untuk mencapai misi memartabatkan industri batik negara kita.
Di samping usaha-usaha yang giat dilaksanakan, pengusaha batik turut memainkan peranan yang sangat penting. Pengusaha perlulah berani menanam modal demi menjalankan perniagaan mereka dan rajin menimba ilmu baharu seperti kata pepatah Melayu,’berkayuh sambil bertimba’. Selain itu, pengusaha juga boleh mengadakan kesepakatan dan kerjasama dalam kalangan pengusaha batik dan agensi kerajaan dengan mewujudkan institusi latihan batik. Usaha ini sememangnya dapat memenuhi dasar kerajaan dan aspirasi rakyat apabila terhasilnya batik yang berkualiti dengan wujudnya kerjasama yang dijalinkan.
Kesimpulannya, mutiara berharga seperti seni batik yang menjadi identiti bangsa dan warisan tradisi ini wajar dipertimbangkan supaya tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Pada masa hadapan, generasi muda akan datang menghayati dan berbangga akan budaya tempatan yang dikekalkan untuk sekian lamanya. Sudah sampai masanya industri batik tempatan yang diusahakan secara turun temurun ini beralih kepada industri berdaya saing dan menampilkan kewibawaan bangsa. Semoga warisan tradisi khazanah bangsa terpelihara agar keindahan yang terpancar melaluinya tidak terus dilupakan oleh generasi yang akan datang dan dihormati di peringkat antarabangsa.

( 920 patah kata )
DARINA MAISARAH BINTI DAHALAN
5 CERDIK
SMK SULTAN ISMAIL, JOHOR BAHRU,2009

Saturday, June 20, 2009

Soalan :
Dalam usaha kerajaan memartabatkan sistem pendidikan agar bertaraf dunia, sistem pengajaran dan pembelajaran secara maya telah diperkenalkan di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Bincangkan kelebihan-kelebihan pendidikan maya dan usaha-usaha untuk menggalakkan penggunaan pendidikan maya.

Pepatah ada mengatakan ‘zaman beralih, musim bertukar’,sememangnya tidak dapat dinafikan lagi pendidikan konvensional kini telah bertukar wajah. Sistem pendidikan maya telah diperkenalkan di negara kita atas usaha kerajaan untuk memartabatkan lagi sistem pendidikan kita agar bertaraf dunia. Sistem ini bertujuan untuk melonjakkan taraf pendidikan rakyat Malaysia agar setanding dengan sistem pendidikan di negara-negara maju dan juga untuk meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajaran agar boleh diaplikasikasikan di seluruh dunia. Pendidikan maya merupakan satu bentuk pendidikan masa depan yang akan memaksimumkan penggunaan Teknologi dan Maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan maya dapat ditakrifkan sebagai sistem pengajaran dan pembelajaran yang melepasi sempadan bilik kuliah atau kelas di sekolah. Jika kita menerobosi secara terperinci tentang sisitem pendidikan maya ini, banyak kelebihan yang bakal kita dapati.
Dalam hal ini, pendidikan maya membolehkan para pelajar mengikuti tutorial tanpa perlu terikat dengan waktu pembelajaran di dalam kelas. Hal ini kerana, para pelajar dapat menghadiri mana-mana sidang dimana-mana sahaja tanpa mengira waktu. Pembelajaran secara asinkronis ini memudahkan lagi para pelajar untuk melakukan perbincangan pada bila-bila masa, di mana-mana sahaja tanpa perlu duduk setempat bersama-sama. Hasilnya, lebih banyak informasi dapat digali dan pelbagai idea baru dapat ditunasi. Selain itu, sitem ini turut membuka peluang untuk para pelajar berinteraksi menggunakan internet dan juga e-mel. Hal ini secara tidak langsung dapat menjimatkan lagi masa para pelajar.
Dalam nada yang serupa, menerusi sistem pendidikan maya, para pelajar dapat menggunakan E-buku yang boleh dimuat turun secara langsung dari alam maya. E-Buku mempunyai pelbagai aplikasi. Antaranya termasuklah pemprosesan kata, hamparan data, senarai kandungan, kalendar dan sebagainya. Dengan e-buku itu, para pelajar tidak perlu membawa buku yang banyak. Penggunaan buku elektronik ini dijangka dapat mengurangkan kos bagi Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) di sekolah dalam jangka masa yang panjang. Penggunaan e-buku mampu menangani kepelbagaian masalah pelajar dalam bidang akademik di dalam sesebuah kelas. E-buku menjadi suatu wahana dengan pendekatan interpersonal antara guru dengan pelajar. Sebagai seorang pelajar, internet juga boleh dijadikan sebagai medium rujukan. Malahan, internet juga dianggap sebagai perpustakaan maya yang menyimpan khazanah ilmu pengetahuan. Maklumat yang diperoleh lebih cepat, mudah dan dapat menjimatkan masa.
Di samping itu, para pelajar terutama di peringkat pengajian tinggi tidak perlu lagi bersemuka dengan pensyarah. Sebagai contoh Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) membolehkan para pensyarah mengendalikan telesidang yang menggabungkan audio, video dan grafik dapat dilakukan di lokasi yang berbeza dengan peralatan canggih dan didengari ramai tanpa melibatkan kos yang tinggi. Malahan, konsep universiti terbuka seperti Universiti Tun Abdul Razak dapat dirancakkan lagi kewujudannya tanpa pelajar perlu bersua muka dengan pensyarah seperti masa ini. Dalam hal ini, golongan seperti suri rumah dan pesara dapat terus melanjutkan pelajaran tanpa perlu menghadirkan diri di institusi pendidikan. Hal ini secara tidak langsung dapat memanifestasikan slogan pendidikan sepanjang hayat yang digalakkan oleh kerajaan. Seterusnya, pendidikan secara maya juga dapat menjimatkan pelbagai kos kehidupan seperti penginapan dan pembelanjaan. Hal ini kerana pendidikan maya boleh dilakukan di rumah. Hal ini secara tidak langsung telah menjimatkan kos perbelanjaan dan penginapan para pelajar.
Demi melonjakkan lagi sistem pendidikan di negara kita, pelbagai usaha telah dilakukan untuk menggalakkan pendidikan maya dalam kalangan masyarakat. Antara usaha yang telah di lakukan ialah menaik taraf sekolah dan institut pengajian tinggi. Kementerian Pelajaran telah melaksanakan Pelan Induk Pembangunan dan Pendidikan (PIPP) yang bertujuan untuk menghasilkan pendidikan yang berkualiti untuk semua lapisan masyarakat.Menerusi teras yang keenam Pelan Induk Pembangunan dan Pendidikan, Kementerian Pelajaran berhasrat untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan tidak kira sama ada sekolah mahupun institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, menerusi PIPP, sebanyak 60 buah sekolah telah dinaik taraf sebagai sekolah kluster.Skolah Kluster dapat disignifikasikan sebagai satu jenama yang diberi kepada sekolah yang dikenal pasti kecemerlangannya dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian murid. Penggunaan kemudahan teknologi maklumat yang disediakan perlu diikuti oleh semua pelajar sekolah kluster. Misalnya, beberapa sekolah kluster telah mengambil beberapa langkah untuk mempraktikkan pendidikan maya dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah seperti menghantar tugasan melalui e-mel dan juga melakukan pembentangan melalui pengunaan komputer. Para pelajar juga digalakkan untuk menguasai perisian komputer seperti Microsoft Words, Microsoft Power Point dan sebagainya. Di samping itu, banyak universiti telah diiktiraf sebagai Universiti penyelidikan seperti Universiti Malaya dan juga Unversiti Sains Malaysia untuk melonjakkan lagi sistem pendidikan di negara kita.
Kesimpulannya, sememangnya pendidikan maya memberikan pelbagai kelebihan kepada seluruh lapisan masyarakat. Umum mengetahui bahawa bentuk pengaajaran dan pembelajaran yang baharu membolehkan rakyat meningkatkan kemahiran dan kelayakan akademik. Pelaksanaan sistem pendidikan maya di negara kita dapat meluaskan lagi horizon minda para pelajar. Para pelajar akan lebih terdedah dengan dunia globalisasi sekiranya pendidikan maya dilaksnakan secara menyeluruh. Walaupun usia telah meningkat ilmu pengetahuan tetap dapat dikuasai. Konsep pembelajaran sepanjang hayat menerusi pendidikan sedemikian patut dimanfaatkan oleh semua bertunjangkan pepatah ‘ sebab mutiara sebiji, lautan dalam diselami orang’. Selain itu pelbagai pihak tidak kira pihak swasta mahupun badan bukan kerajaaan (NGO) perlulah berganding bahu bersama kerajaan untuk membangunkan lagi sistem pendidikan di negara kita agar ‘duduk sama rendah, berdiri sama tinggi’ dengan negara-negara maju yang lain.

(810 patah perkataan)
ADILAH NUR BINTI YAHYA
5 CERDIK SMAK SULTAN ISMAIL
JOHOR BAHRU, JOHOR, 2009
Soalan : Batik Malaysia masih kurang mendapat tempat dan sambutan dalam kalangan masyarakat Malaysia dan antarabangsa. Bincangkan usaha-usaha yang dapat diambil untuk memartabatkan batik Malaysia.

Peribahasa ada mengatakan ‘tak kenal maka tak cinta’, sifat ini ialah tabii manusia yang sememangnya tidak boleh disangkal lagi. Nilai estetika yang terdapat pada batik sering kali di pandang sepi oleh segelintir masyarakat kita. Namun atas dorongan dan pelbagai strategi, kini batik mampu menandingi jenama terkenal di Negara kita. Jika kita menyingkap sejarah seni batik, kita dapat mengetahui batik merupakan satu daripada akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia sejak berkurun lamanya. Kaedah pembuatan batik secara tradisional ditemui sejak abad ke 15. Pada masa dahulu, masyarakat Melayu menggunakan alat pengecop tetapi kini kain batik telah diusahakan dengan menggunakan alat-alat moden.Batik sebenarnya berasal daripada perkataan Jawa iaitu ‘Tik’ yang bermaksud menitik atau menulis titik-titik. Di samping itu batik juga membawa maksud melukis, menulis, dan juga mewarna. Industri batik di Malaysia dirintis pada tetapi dibangunkan semula selepas tahun 2003 atas usaha Datin Seri Endon Mahmood . Pelbagai langkah proakatif perlulah diambil demi memastikan seni batik di negara dapat dimartabatkan dan mencapai zaman kegemilangannya kembali.

Sebenarnya dalam menyingkap usaha yang dapat diambil untuk mengembalikan keagungan batik, kerajaan telah memainkan peranan yang cukup penting untuk memartabatkan batik di negara kita dan juga di seluruh dunia. Pada tahun 2003 kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk mempromosikan industri ini. Kerajaan juga telah menguatkuasakan peraturan baru dalam kalangan penjawat awam iaitu mereka diwajibkan untuk memakai pakaian batik pada setiap hari Khamis dan juga di majlis-majlis rasmi. Hal ini secara tidak langsung dapat melonjakkan lagi industri batik di negara kita. Di samping itu, Perbadanan Kemajuan Kraf Tangan dan Perbadanan Pembangunan Luar Malaysia turut membantu untuk merealisasikan hasrat kerajaan. Perbadanan kemajuan Kraf Tangan telah berfungsi untuk membangun dan mempromosikan pengusaha dan industri kraf negara seperti industri batik. Pelbagai agenda dan program yang tersusun dan sempurna telah diadakan oleh perbadanan-perbadanan ini. Kraftangan Malaysia juga telah mengambil beberapa pendekatan dengan menyertai pameran perdagangan utama di beberapa negara seperti di United Kingdom, Hong Kong dan juga di Singapura. Kerajaan juga telah memperkenalkan Skim Intensif Galakan Dagangan yang bertujuan untuk membantu usahawan kraf menerokai pasaran baru di Timur Tengah seperti di United Arab Emirates (UAE). Sememangnya kerajaan telah melakukan pelbagai strategi dan usaha untuk memartabatkan kembali industri batik bukan sahaja di negara kita bahkan di persada dunia.

Seterusnya, untuk memartabatkan batik, kita juga perlu menggiatkan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D) secara agresif. Agensi-agensi kerajaan seperti institut pengajian tinggi awam (IPTA) dan juga institut pengajian tinggi swasta (IPTS) perlulah bijak dalam memainkan peranan untuk menaiktarafkan batik Malaysia. Pepatah ada mengatakan ‘ kalau tak dipecahkan ruyung, di manakan dapat sagunya” membenarkan lagi bahawa institut-institut pengajian tinggi perlulah berusaha melatih tenaga mahir dalam industri pembuatan batik agar kita dapat menghasilkan pelbagai corak batik yang terkini di samping mendapatkan pasaran yang luas melalui tenaga yang mahir. Sebagai contoh, kewujudan Institut Kraf Negara telah dapat melatih pengusaha-pengusaha batik yang baru dan juga yang ingin menambah ilmu. Hal ini secara tidak langsung menjadikan Institut Kraf Negara sebagai pusat kecemerlangan pendidikan kraf yang dapat melahirkan tenaga mahir yang berteknologi tinggi. Di samping itu, IPTA dan juga IPTS perlulah menawarkan atau membuka jurusan kesenian batik dan warisan kebudayaan sebagai salah satu subjek yang boleh diambil oleh para pencinta seni warisan demi menaiktarafkan lagi industri batik dan kraf tangan di Negara kita. Universiti Teknologi Mara(UiTM) merupakan salah sebuah universiti yang menawarkan jurusan ini. Maka benarlah bahawa melalui peningkatan usaha penyelidikan dan pembangunan kita dapat memartabatkan lagi batik Malaysia.

Di samping itu, program promosi dan pemasaran batik secara agresif dapat membantu menaiktarafkan batik kita secara meluas. Kerajaan turut mengambil langkah responsif dan drastik dalam mempromosikan batik ke seantero dunia. Pepatah ada mengatakan ‘ hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih’, setiap usaha yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh pasti membuahkan hasil yang cukup lumayan. Perbadanan Kraf Tangan Malaysia telah mengadakan promosi secara berterusan di dalam dan di luar Negara. Baru-baru ini, batik Malaysia mula menerjah ke seantero dunia apabila kerajaan berjaya mendapatkan tempat untuk membuat pameran di pusat membeli- belah terkemuka dunia iaitu di Harrods,London. Promosi kraf Malaysia di Harrods telah membuka mata banyak pihak bahawa batik Malaysia sememangnya mempunyai nilai estetika yang cukup tinggi dan juga kelihatan mewah apabila digayakan di pentas peragaan. Selain itu, di bawah usaha Kementerian Perpaduan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Negara, banyak aktiviti promosi telah diaturkan seperti Program Promosi Antarabangsa bersama Kraftangan Malaysia Tahun 2009, Hari Kraf Kebangsaan 2009 dan lain-lain. Promosi dan jualan turut diadakan di pusat beli- belah, hotel, lapangan terbang, dan tempat-tempat lain. Pada tahun 2003, hasil jualan batik ialah RM33 juta dan jumlah itu meningkat kepada RM39.7 juta pada tahun 2004 berkat usaha dan dorongan Allahyarham Datin Seri Endon Mahmood. Promosi dan pemasaran yang agresif sememangnya dapat menaiktarafkan batik Malaysia di seantero dunia.

Selain usaha-usaha di atas, pengusaha batik perlulah memainkan peranan yang penting. Mereka perlulah berani melaburkan duit untuk dijadikan modal bagi perniagaan mereka. Di samping giat menjalankan perniagaan, para pengusaha batik perlulah rajin dalam menimba ilmu pengetahuan bak kata pujangga berkayuh sambil bertimba. Kini pelbagai jurusan dan kursus telah ditawarkan oleh pihak tertentu dan para pengusaha batik perlulah memanfaatkan peluang keemasan ini dengan sebaik yang mungkin. Pengusaha batik juga perlulah mewujudkan kesepakatan dan kerjasama dengan agensi kerajaan bak kata pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Kesepakatan dan kerjasama yang baik dapat menghasilkan idea dan produk yang berkualiti dan bervariasi yang dapat memenuhi dasar kerajaan dan aspirasi rakyat. Misalnya, pengusaha-pengusaha batik boleh mewujudkan institut latihan batik dan juga syarikat pemasaran bersepadu bagi melatih tenaga-tenaga mahir. Hal ini secara tidak langsung dapat memartabatkan lagi batik kita melalui persaingan yang sihat antara pengusaha-pengusaha batik di negara kita.

Kesimpulannya, seni batik yang menjadi identiti bangsa dan warisan tradisi perlulah dipertimbangkan agar tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Mutiara berharga ini perlulah kita jaga agar kesenian dan keindahannya berkekalan hingga ke generasi seterusnya. Sudah sampai masanya industri batik tempatan yang diusahakan secara turun-temurun diberi nafas baru menjadi industri berdaya saing. Hal ini kerana,generasi muda akan datang dapat menghayati dan berbangga akan budaya tempatan yang dapat menampilkan kebudayaan bangsa. Semoga warisan khazanah bangsa terpelihara agar keindahan yang terpancar melaluinya tidak terus dilupakan oleh generasi yang akan datang dan disegani di peringkat antarabangsa. Jadi, semua pihak semestinya perlu bergabung tenaga dalam memartabatkan batik Malaysia ke seluruh pelosok dunia.
ADILAHNUR BINTI YAHYA
5 CERDIK
SMK SULTAN ISMAIL
JOHOR BAHRU, JOHOR 2009

Friday, May 22, 2009

UNTUK ANAK-ANAK DIDIKKU


Asalamualai'kum,


Buat anak-anakku dan anak-anak didikku,