Thursday, October 8, 2009

MELESTARIKAN ALAM SEKITAR

KEPADA ANAK-ANAK DIDIK, MAAF KERANA FORMAT SEBENAR FORUM TIDAK DAPAT DIPAPARKAN. NAMUN BEGITU, FORMATNYA MENYAMAI FORMAT WAWANCARA
1
WARISAN BANGSA
AKTIVITI: FORUM
Setiap negara, pasti mempunyai nilai dan budaya yang tersendiri. Begitu juga di
negara kita yang terdiri dari lima budaya besar iaitu Melayu, Cina dan India, Kadazan dan
Iban. Namun begitu, akibat arus modenisasi yang semakin hebat pada era ini, sedikit-sedikit
amalan dan cara hidup yang menjadi pegangan hidup , terhakis. Kita lihat di mana-mana ,
masyarakat kurang menghargai nilai estetika yang ada dalam masyarakat, sebagai contoh,
pemakaian kain batik sarung. Amat kurang sekali ,dilihat anak-anak muda memakai kain
sarung batik kecuali di negeri Kelantan dan Terengganu. Sehubungan itu, SEMBANG PAGI
pada pagi ingin membicarakan isu ini secara lebih ilmiah.
Pengerusi: Selamat sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang setia berada di
hadapan TV . Tajuk isu pada pagi ini ialah ”WARISAN BANGSA”. Apakah
sebenarnya warisan bangsa yang tergambar dalam kotak fikiran kita? Apa
pula kepentingannya sehingga kita perlu mempertahankan warisan bangsa ini?
Akhir sekali , benarkah arus pemodenan yang dikatakan sebagai punca
hilangnya penghargaan generasi sekarang terhadap warisan bangsa ini ?
Bagi membincangkan persoalan-persoalan yang dikemukakan , tiga orang
tokoh telah dijemput, di sebelah kanan saya ialah Pengarah Arkib Negara iaitu
Datuk Seri Atiq Azman. Di sebelah kiri saya, Presiden Yayasan Belia Negara,
Dato’ Afiq Agos dan di hujung sana ialah, Budayawan Negara, Datuk Radin
Syamel.
Bagi mendapatkan takrifan yang tepat tentang warisan bangsa, amat sesuai
sekali jika Datuk Radin Syamel memulakan bicara kita pada pagi ini. Baiklah
Datuk, apakah definisi yang paling sesuai untuk tajuk kita pada hari ini?
Datuk Radin
Syamel: Terima kasih saudara pengerusi. Jika dilihat dari sudut budaya, warisan bangsa
membawa maksud, apa-apa amalan dan cara hidup yang diamalkan oleh
segolongan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat Melayu, terdapat
pelbagai cara berpakaian iaitu dalam kalangan Melayu Jawa, kita dapati
mereka memakai songkok bercorak batik tetapi di negeri Kelantan golongan
lelakinya lebih gemar memakai ’kain semutar’. Dalam kalangan kaum Hindu
sendiri terdapat pelbagai jenis kain sari yang mewakili pelbagai etnik dalam
kaum India seperti yang dipaparkan di skrin LCD sekarang. Dalam budaya
Cina pula, kita rujuk makanan yang dimakan oleh kaum Cina, ada makanan
Cina ala-Hokkien, ada makanan ala-Hainan yang mempunyai sedikit kelainan.
Sementara itu, dari sudut sejarah, warisan bangsa pula menjurus pada
peninggalan-peninggalan berbentuk bangunan sama ada bangunan-bangunan
yang dibina oleh penjajah ataupun bangunan-bangunan nenek moyang kita
yang terdahulu. Sebagai contoh, bangunan Muzium Abu Bakar Johor dan
bangunan Sultan Ibrahim di Johor Bahru, merupakan sebuah bangunan binaan
Inggeris yang dibina semasa pentadbiran British di Tanah Melayu. Kewujudan
bangunan ini amat besar ertinya kerana dari aspek seni binanya, amat
berlainan dengan seni bina Melayu pada masa itu. Selain menjadi bukti dalam
sejarah Malaysia bahawa kita pernah dijajah oleh suatu kuasa asing.
Itu sahaja pandangan saya tentang maksud warisan bangsa.
2
Pengerusi: Terima kasih Datuk Radin Syamel. Baiklah penonton, begitulah takrifan
ringkas tentang warisan bangsa. Jika dihalusi, warisan bangsa merupakan
elemen penting untuk membina jati diri dan semangat patriotik dalam
kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi, dalam jiwa generasi muda sekarang.
Maka, kita dengar pandangan Datuk Seri Atiq Azman tentang kepentingankepentingan
mengekalkan warisan bangsa kita. Silakan Datuk Seri.
Datuk Seri
Atiq Azman: Terima kasih saudara pengerusi. Beginilah saudara pengerusi dan penonton,
kita lihat kepentingannya dari aspek pembentukan jati diri terlebih dahulu.
Saya fokuskan pada penggunaan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda.
Seperti yang dikatakan oleh Datuk Radin Syamel sebentar tadi, warisan
budaya bermaksud seluruh cara hidup masyarakat. Jadi, salah satunya ialah
penggunaan bahasa kebangsaan dan ibunda dalam masyarakat. Untuk
membentuk jati diri yang tebal dan tulen, kita tidak dapat lari dari menghargai
dan meletakkan bahasa kita di tempat paling atas. Lihat sahaja , negara-negara
maju, baik Jepun, Korea, Perancis, Cina dan Jerman, rakyat di negara-negara
tersebut amat bangga akan bahasa ibunda dan kebangsaan mereka. Namun ,
pada masa yang sama mereka merupakan gergasi ekonomi dunia misalnya,
Jepun merupakan negara industri robotik paling canggih di dunia.
Yang dapat dirumuskan berdasarkan pendapat saya sebentar tadi ialah, semua
negara maju amat menghargai, bangga dan memartabatkan bahasa ibunda dan
kebangsaan masing-masing. Mereka mempelajari bahasa asing semata-mata
untuk mendapatkan ilmu dan dibawa balik ke negara mereka untuk
dimanfaatkan. Perlu diingatkan juga jika kita bercita-cita menjadi negara maju
dalam acuan dan budaya kita sendiri, bahasa kebangsaan dan ibunda perlu
dimartabatkan dengan bersungguh-sungguh. Bagi saya, bangsa yang tidak
menghargai keunikan bahasa ibunda dan kebangsaan sendiri, sebenarnya amat
longgar jati diri dan semangat patriotiknya.
Seterusnya, saya melihat kepentingan menghargai dan mengekalkan warisan
bangsa ialah kesannya kepada anak-anak kecil dan remaja yang masih muda.
Jika kita mahu generasi muda kekal dalam budaya hidup nenek moyang yang
penuh dengan nilai-nilai ketimuran, maka warisan bangsa seperti adat resam ,
yang merangkumi cara berpakaian, makanan dan cara bermasyarakat perlu
berterusan menjadi amalan. Bagi saya, bangsa berjaya ialah bangsa yang
berjaya menjadi ikon dunia tetapi masih mengekalkan cara hidup nenek
moyang yang positif. Saya rujuk,Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh mantan
Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohammed iaitu, beliau mahu
Malaysia muncul sebagai negara maju beracuan sendiri. Tidak meniru manamana
budaya negara lain. Maka, untuk merealisasikan impian ini, kita perlu
pastikan warisan bangsa kita kekal menjadi ikon dalam diri setiap anak muda.
Itulah sahaja pandangan saya saudara pengerusi.
Pengerusi: Terima kasih Datuk, menarik sekali penjelasan sebentar tadi. Yang paling
menarik ialah isu tentang kepentingan warisan bangsa ini kepada golongan
muda. Namun begitu, yang kita semua lihat sekarang, warisan bangsa ini
seolah-olah ditelan oleh arus pemodenan yang amat laju pergerakannya.
Untuk melihat fenomena ini dengan lebih jelas, saya jemput Dato’ Afiq Agos
untuk memberi pandangan beliau tentang gejala serius ini.
3
Dato’
Afiq Agos : Terima kasih saudara pengerusi. Berbicara tentang arus pemodenan ini, kita
tidak lari dari mengaitkannya dengan isu globalisasi. Jika, kita rujuk Kamus
Dewan Bahasa Edisi Keempat , globalisasi membawa takrif , proses yang
membolehkan sesuatu aktiviti ( sosial, ekonomi, kebuayaan dan sebagainya)
disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa atau ke seluruh dunia,
terutamanya dengan adanya kemudahan sistem komunikasi dan dasar terbuka.
Jadi, dapat disimpulkan pengglobalisasian memang berupaya menghakis nilainilai
hidup dalam masyarakat.
Dalam dunia yang tiada lagi sempadan, siapa-siapa yang kuat memang
berupaya mengubah rupa bentuk masyarakat dunia. Saya ambil contoh, negara
maju iaitu Amerika Syarikat yang dikatakan gergasi dalam semua aktiviti
dunia, dari bidang sosial hinggalah ketenteraan. Masyarakat dunia cenderung
melihat negara ini sebagai negara yang ideal untuk diikuti, agar sama-sama
dapat bergelar masyarakat moden. Situasi ini banyak menempiasi generasi
muda sehingga kita lihat pengagungan terhadap pakaian dari Barat amat
dominan. Malah, dalam masyarakat Cina, kita dapati anak-anak mudanya
jarang-jarang memakai pakaian Cheong Sam sebagai pakaian harian, malah
tidak juga menjadi pilihan semasa Tahun Baru Cina. Bagi saya itu satu
kerugian kerana pakaian merupakan salah satu identiti bangsa Cina selain
bahasa ibunda.
Pengaruh modenisasi yang kedua terhadap warisan bangsa ialah kurangnya
penghargaan terhadap nilai-nilai estetika sejarah negara dan seni pertukangan
nenek moyang. Kita dapati kerakusan membina bangunan berciri moden telah
hampir membenam keindahan seni bangunan tradisional. Jarang-jarang kita
lihat masyarakat membina bangunan yang dihiasi ukiran budaya Melayu, Cina
dan India. Sehinggakan pelbagai langkah diambil untuk mengekalkan
pengetahuan ini dalam minda masyarakat seperti mewujudkan Taman Mini
Malaysia di Air Keroh , Melaka. Di taman ini, barulah kita dapat mengenali
rupa bentuk rumah-rumah tradisional rakyat Malaysia yang terdiri daripada
pelbagai kaum dan etnik. Saudara pengerusi, itulah pendapat saya tentang
perkara ini.
Pengerusi: Terima kasih Dato’. Begitulah pandangan-pandangan tajam daripada ahli-ahli
panel kita . Saudara penonton, memang tidak dapat dinafikan bahawa, warisan
bangsa amat perlu untuk dipelihara. Oleh itu, pelbagai usaha dilaksanakan
bagi memastikan warisan budaya kita terus mendominasi kehidupan
masyarakat. Saya amat tertarik dan kagum akan usaha Allahyarhamah Datin
Seri Endon Mahmood, isteri Perdana Menteri kita, yang berusaha gigih agar
batik dan songket kembali segar dalam masyarakat. Begitu juga usaha mantan
Menteri Pertanian, Datuk Seri Sanusi Joned yang bekerja keras
mempopularkan makanan kampung iaitu ikan patin, ikan lampan, ikan talapia
dan ulam-ulaman. Di bawah pengawasan Kementerian Pertanian pada ketika
itu, pelbagai promosi dilakukan di hotel-hotel, di pasar-pasar tani dan pasarpasar
malam.Selain itu, usaha gigih kerajaan Melaka mengekalkan bangunanbangunan
bersejarah di Banda Hilir , Melaka amat disyukuri. Hal ini kerana,
Banda Hilir ialah mercu tanda sejarah negara kita. Semangat cinta akan negara
sewajarnya berkobar-kobar dalam jiwa setiap generasi apabila melihat kesan-kesan
peninggalan penjajah. Oleh itu, mulai hari ini, sama-samalah kita menghargai
warisan bangsa kita. Hanya bangsa yang kenal jati diri ialah bangsa yang dihormati.
4
Sekian saja, rancangan SEMBANG PAGI. Saya sudahi dengan assalamualai’kum.
Sehingga jumpa lagi.
( TEKS UJIAN LISAN BERKUMPULAN )